Under konstruktion

Under konstruktion
- En viktig fråga för mig är att det ska finnas ett större utbud för röntgensjuksköterskor att läsa vidare, säger Adil Adlouni.

Nya Vårdförbundet Student finns nu på 16 lärosäten — målet är 25. Vårdfokus frågade blivande röntgensjuksköterskan Adil Adlouni varför han engagerar sig.??

5 februari 2014

— Jag tycker att många studenter har värdefulla åsikter och tankar som aldrig kommer på tal. Nu när vi har en nationell studentorganisation hoppas jag kunna vara med och påverka inte bara våra utbildningar utan också våra framtida professioner. Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka.

??Hur är det att träffa andra engagerade studenter??

— Du får nya intryck och idéer till att utveckla saker. Och det är stimulerande och utvecklande för dig själv som person.

??Vilken är Vårdförbundet Students viktigaste fråga, enligt dig??

— Jag är den enda blivande röntgensjukskötersk­an i styrelsen, så en viktig fråga för just mig är att det ska finnas ett större utbud för röntgensjuksköterskor att läsa vidare. Nu rekryterar vi studentrepresentanter från hela landet, som ska bestämma vad studentstyrelsen ska jobba med.

Om Vårdförbundet student

Ålder: Fem månader

Gör just nu: Nystartad studentorganisation inom Vårdförbundet som just nu raggar representanter på olika håll i landet. Målet är att finnas på alla aktuella utbildningar på alla lärosäten och att bli den självklara organisationen för blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Gör i framtiden: Har första riktiga årsmötet den 21-23 maj i år. En styrelse ska väljas och beslut fattas om vilka frågor organisationen ska jobba med. Vid Vårdförbundets kongress i början av maj väntas förbundsstyrelsen föreslå att studentorganisationen ska få en adjungerad plats i förbundets styrelse.

Om Adil Adlouni

  • Ålder: 24
  • Gör just nu: Läser till röntgensjuksköterska vid Lunds universitet och sitter i Vårdförbundet Students styrelse.
  • Gör i framtiden: Jag är intresserad av att läsa vidare och eventuellt doktorera och forska. Gärna med något som har med magnetkamera att göra, det är framtiden!
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida