Uppgraderad webbsida för studenter

31 augusti 2007

Studera.nu, som är Högskoleverkets portal för studieinformation, har uppgraderats. Struktur, texter och den grafiska formen är nya. Omgörningen är resultatet av de två användarundersökningar som Högskoleverket gjort.
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida