Uppsala: Studenter tränar på samarbete och hälsosamtal

Uppsala: Studenter tränar på samarbete och hälsosamtal
Josefin Boijsen, blivande sjuksköterska.

Ute på sjukhus och mottagningar haltar ofta samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Tiden är knapp till motiverande hälsosamtal. Så var ska studenter få chansen att öva på det här? Uppsala universitet prövar en ny modell.

12 januari 2011

Under den här veckan driver sjuksköterskestudenter i Uppsala tillsammans med blivande läkare, dietister och sjukgymnaster en egen hälsomottagning på försök.

 Pilotprojektet kom till på initiativ av en grupp lärare som tycker att det behövs mer samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika professioner och mer tid till förebyggande hälsoarbete i mötet med patienter. 

– Om studenter får möjlighet att jobba tillsammans under grundutbildningen får de större förståelse för varandra ute i yrkeslivet och kan lättare samverka kring patienter, det visar flera undersökningar, säger Marta Holm, handledare och lärare på sjuksköterskeprogrammet.

Nya tankesätt

Förhoppningen är att studenterna ska lära av varandra och föra med sig nya tankesätt till sina framtida arbetsplatser.

I dag när blivande sjuksköterskor är ute på praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, finns det oftast för lite utrymme till förebyggande hälsoarbete, trots att detta är något både yrkesverksamma och studenter vill se mer av.

På studenternas mottagning står hälsa i fokus. Här finns gott om tid att öva på motiverande samtal med patienterna. Den här veckan besöks mottagningen av 28 inbjudna och förhållandevis friska ålderspensionärer med frågor om allt från övervikt till stela axlar. Varje besök varar i en och en halv timme. Studenterna jobbar i par och växlar samarbetspartner varje dag.

Tid att lyssna

Att få tid att lyssna på patienterna och verkligen kunna sätta sig in i deras situation är det som ger mest, berättar Josefin Boijsen, student på sjuksköterskeprogrammet.

– Det har varit superkul att få jobba med andra professioner, att samarbeta och se hur vi kompletterar varandra. Det är ett bra komplement till den verksamhetsförlagda utbildningen, men att vara utplacerad under praktiken ger andra fördelar, säger hon.

Under våren ska projektet utvärderas. I höst, om allt går enligt planen, ska delar av den verksamhetsförlagda utbildningen i Uppsala ersättas med arbete på en hälsomottagning som drivs av studenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida