Student

Utbildningarna nobbar e-hälsa

Utbildningarna nobbar e-hälsa
Illustration: Getty images

Bara 5 av 55 undersökta grundutbildningar har e-hälsa eller digitalisering som obligatoriskt ämne. En kompetens som framtidens sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor behöver, skriver Vårdförbundet student.

”Om det inte sker någon ändring av kursplanerna inom en snar framtid kommer en bråkdel av alla nyexaminerade biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ha kunskap om digitalisering och e-hälsa fram till år 2025”, skriver Vårdförbundet student i en rapport där de gjort en egen undersökning av hur vanligt det är med ämnena e-hälsa och digitalisering på grundutbildningarna.

Nationell målsättning

Vårdförbundet student har kommit fram till att endast 5 av 55 undersökta utbildningar har e-hälsa och digitalisering som obligatoriskt ämne. Ytterligare en utbildning erbjuder det som valbar kurs.

Syftet med kartläggningen har varit att undersöka hur universiteten anpassat sig till den nationella målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025.

Viktig framtidsfråga

Vårdförbundets studentorganisation är orolig för att Vårdförbundets professioner inte kommer att ha nödvändig kompetens i framtiden om e-hälsa och digitalisering och uppmanar alla grundutbildningar att göra ämnet obligatoriskt.

”Så att framtidens utövare av hälso- och sjukvård är rustade för framtidens strukturella och tekniska förändringar”, skriver Vårdförbundet student i rapporten E-hälsa — ett obligatoriskt moment i utbildningen?.

Här finns e-hälsa på schemat:

  • Luleå tekniska universitet, sjuksköterskeprogrammet
  • Mittuniversitetet, sjuksköterskeprogrammet
  • Göteborgs universitet, biomedicinsk analytiker­programmet
  • Umeå universitet, sjuk­sköterskeprogrammet

Källa: Vårdförbundet Student

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida