Vad lär du dig egentligen?

5 februari 2014

En ny mobilapp har testats på studenter under tiden de arbetar i team på kliniska utbildnings­avdelningar. Genom att regelbundet få svara på frågor i mobilen om vad de lär sig når studen­terna lättare sina lärandemål och kunskapen om hur den verksamhetsförlagda utbildningen bör utvecklas blir större, konstaterar forskarna vid Karolinska institutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida