Utbildning

Studenter inom vårdyrkena vill lära sig arbeta tillsammans

Studenter inom vårdyrkena vill lära sig arbeta tillsammans
Vårdförbundet Students ordförande Viviana Lundberg slår tillsammans med representanter för landets övriga studentorganisationer inom hälso- och sjukvården ett slag för att utöka det interprofessionella lärandet. Foto: Anna Karin Ulander

Studenterna inom vårdyrkena behöver fler övningstillfällen för att lära sig att arbeta tillsammans över professionsgränserna, skriver representanter för landets högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvård i Dagens Medicin.

31 augusti 2017

Vårdförbundet Students rapport från 2016 om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, bekräftar att majoriteten av de sjuksköterskestudenter som haft möjlighet att göra sin VFU på en klinisk utbildningsavdelning, KUA, eller klinisk utbildningsmottagning, KUM, är mer nöjda med sina placeringar jämfört med andra sjuksköterskestudenter. Det är främst på dessa utbildningsplatser som studenterna får möjlighet att träna teamarbete med andra professioner.

Men det räcker inte med dessa, anser skribenterna som representerar landets blivande biomedicinska analytiker, röntgenssjuksköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och logopeder.

Enligt dem utbildas dagens sjukvårdsstudenter i stort sett helt professionsbundet. KUA/KUM erbjuds inte av alla lärosäten samtidigt som vissa studentgrupper har förbisetts och i dag är exkluderade från många interprofessionella sammanhang.

”Interprofessionella moment behöver vara en del av utbildningarna redan från början och kan lyfta kompetenser som är gemensamma för alla professioner som etik, gruppkommunikation och kunskap om hur svensk sjukvård är organiserad. KUA/KUM passar däremot bra längre in på utbildningen, när studenter har mognat i sina yrkesroller. Här är det viktigt att studenterna får öva på den egna professionens arbetsuppgifter, har handledare med rätt kompetens, samt att patientantalet är anpassat till antalet studenter i verksamheten.”, skriver de.

Skribenterna påpekar att ett väl fungerande samarbete mellan de olika professionerna är en förutsättning för att säkerställa en god och patientsäker vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida