Vill slopa möjligheten att ersätta legitimerade med studenter

Vårdförbundet vill ha bort den föreskrift som gör det möjligt för sjuksköterskestudenter att vikariera som sjuksköterskor.

Socialstyrelsen har frågat bland andra Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting om föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikare på anställning som sjuksköterska ska tas bort eller vara kvar.

Inte tillräcklig kompetens

Vårdförbundet påpekar i sitt svar att sjuksköterskestudenter inte har den kunskap och kompetens som krävs för att ersätta sjuksköterskor. Det är också osäkert hur föreskriften stämmer överens med regelverken som skyddar yrkestitel och delegering, och det finns stora tillämpningsproblem, anser förbundet.

Det var i maj 2000 som Socialstyrelsen beslutade om en föreskrift som i praktiken innebär att sjuksköterskestudenter i termin fem får vikariera på sjukskötersketjänster.

Vårdförbundet har länge velat få bort undantagsföreskriften och ser inte någon situation där det skulle vara lämpligt att ersätta legitimerad personal med studenter.

Oroas över säkerheten

Myndigheten frågar också hur stora och vilka konsekvenserna blir av att upphäva respektive behålla föreskriften.

Vårdförbundet svarar att arbetsgivarna numera utnyttjar möjligheten att anställa studenter i en tidigare inte skådad omfattning. Förbundet befarar att det kan leda till kvalitets- och säkerhetsrisker.

Lagens kräver att den personal finns som behövs för att ge god vård. Det gäller även på sommaren och arbetsgivarna måste, enligt Vårdförbundet, bli bättre på att planera och organisera sommarbemanningen.

Med bättre villkor anser Vårdförbundet att många av de 14 326 legitimerade sjuksköterskor som i dag arbetar utanför hälso- och sjukvården skulle återvända.

Sveriges kommuner och landsting har begärt uppskov med sitt svar till den 27 februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida