Äldrevård

Äldre multisjuka mår bäst på särskilt boende

Äldre multisjuka mår bäst på särskilt boende
Andelen äldre multisjuka som mår bra är större på särskilda boenden än bland dem som får hjälp hemma av hemtjänsten. Arkivbild: Getty Images

Äldre och multisjuka personer som bor på särskilt boende mår bättre än de som bor kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Samma sak gäller för dem som medicineras med flera psykofarmaka. Det visar Socialstyrelsens årliga enkät om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

7 februari 2018

Ett av resultaten i 2017 års enkät är att äldre personer med flera olika diagnoser upplever sin hälsa som god i betydligt högre utsträckning om de lever på ett särskilt boende, jämfört med om de bor kvar hemma. Bland dem som bor på särskilt boende skattar 40 procent sin hälsa som god. Motsvarande andel bland dem som har hemtjänst är 24 procent.

– Äldre med multisjuklighet har stora behov av både vård och omsorg och det ställer höga krav på att alla de olika insatserna i hemmet hålls samman. Resultaten behöver undersökas vidare, men tyder på att det kan finnas personer som inte får sina behov tillgodosedda hemma, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Mer oro och ängslan

Analysen visar också  på skillnader mellan de som får många läkemedel. Bland de som bor hemma och har minst tre psykofarmaka lider drygt 80 procent av ängslan, oro och ångest. Bland de som bor på särskilt boende är det 50 procent. 

Generellt har personer som bor hemma svarat mer negativt på frågorna ju fler hemtjänsttimmar de har haft. De som får hjälp många timmar i veckan har i större utsträckning svarat att de har svåra besvär av ängslan och att det är ganska eller mycket otryggt att bo hemma.

Drygt 130 000 äldre svarade på Socialstyrelsens enkät 2017, vilket motsvarar cirka 60 procent av dem som fick den. Till skillnad från tidigare år har enbart svar som de äldre lämnat på egen hand tagits med. Svar som lämnats av närstående eller personal har lämnats därhän.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida