Är du lurad på pensionen?

Är du lurad på pensionen?
Illustration: Sofie Marklund

När Karin öppnade kuverten med pensionsbesked fick hon en chock. Hennes arbetsgivare hade inte betalat in den tjänstepension de kommit överens om.?

5 december 2012

Jag har alltid ställt upp, alltid varit tillgänglig och samarbetsvillig, glad och positiv. Men när jag förstod att min arbetsgivare inte hade gjort de pensionsinbetalningar som vi hade avtalat sa jag ifrån på skarpen för första gången.”?

Karin, som vill vara anonym, är 62 år och har arbetat på en privat klinik med några få anställda de senaste tio åren. ?

De årliga pensionsbeskeden brukade hon inte kolla så noga, men nu när pensionsåldern kommer allt närmare tog hon en extra titt i våras, både på det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten, som visar den allmänna pensionen, och på det separata beskedet som visar tjänstepensionen.?

Det visade sig att hennes tjänstepension var mycket lägre än väntat. När hon tog upp det med sin arbetsgivare kom det fram att han inte hade gjort de pensionsinbetalningar som hon hade rätt till enligt anställningsavtalet.?

”Det har varit svårt att få lönen i tid och pensionspremierna hade han bara betalat in ibland och under de två senaste åren inte alls”, berättar Karin.??

Till Vårdförbundets Stockholms­avdelning ringer många med frågor när de årliga pensionsbeskeden dimper ner i brevlådorna.?

— Ofta är det lite äldre personer som börjar intressera sig för hur mycket de får i pension som hör av sig och undrar varför de får så liten tjänstepension, berättar Eva Nowak, ordförande för Stockholms­avdelningen.?

Orsaken kan vara att man under en del av yrkeslivet arbetat i ett privat vårdföretag utan kollektivavtal och där arbetsgivaren har betalat in en låg pensionspremie eller ingen alls.??

I Stockholm finns det i dag ett 50-tal vårdföretag utan kollektivavtal. Det är mindre specialistkliniker, vaccinationscentraler eller små vårdcentraler med ett fåtal anställda. Större företag och bemanningsföretag har oftast tecknat kollektivavtal, vilket automatiskt ger rätt till tjänstepension.?

— Det är viktigt att våra yrkes­grupper kan ta anställning utanför landsting och kommuner, men man måste vara medveten om att det är andra regler som gäller och noga kolla upp anställningsavtalet, säger Eva Nowak.?

Hon menar att den som har arbetat länge inom den trygga värld som en anställning inom offentlig vård innebär kanske inte är van vid att kolla sådant som tjänstepension, semesterrätt, ersättning vid föräldraledighet och obekväm arbetstid.?

— Det är mycket att tänka på och det kan vara svårt att veta vad man kan kräva.??

Karin vände sig till Vårdförbundet när hon upptäckte att hennes arbetsgivare inte hade betalat in pensionspremierna. Eftersom det handlade mer om ekonomiska problem än ovilja från arbetsgivarens sida löste det sig så småningom och premierna betalades in retroaktivt.

”Men man behöver professionell hjälp, jag hade aldrig klarat det här själv”, menar hon.?

I dag har kliniken fått en ny ägare som har lovat Karin att pensionsinbetalningarna ska skötas punktligt. Själv kommer hon nog ändå att hålla noggrann koll på pensionsbeskeden i framtiden.

”Mitt råd är att man ska vara noga med att tjänstepension skrivs in i avtalet från början och sen också kolla upp att pengarna verkligen betalas in.”

Jobba privat? Tänk på det här:

Fråga om det finns kollektivavtal — om inte ska du ta upp följande till förhandling:

 • pension, utgå från att arbetsgivaren ska betala in en pensionspremie som motsvarar det som gäller vid kollektivavtal.
 • anställningsform
 • arbetsskadeförsäkring
 • arbetstider och obekväm arbetstid
 • arbetsuppgifter
 • föräldraledighet
 • jour och beredskap
 • kompetensutveckling
 • lön
 • semester
 • sjukdom
 • sjuk- och livförsäkring
 • uppsägningstid
 • övertidsarbete
 • övriga ersättningar, till exempel bilersättning och telefon.?

Det kan vara svårt att veta vad du kan kräva, men du kan få hjälp av Vårdförbundets förtroendevalda eller den lokala avdelningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida