Arbetsmiljön på neonatalen hotar både vården och personalens hälsa

Arbetsmiljön på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har sådana brister att skyddsombuden nu gör en anmälan till Arbetsmiljöverket.

16 juni 2014

Överbeläggningar och personalbrist på neonatalavdelningarna på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg har varit ett stort problem under flera år. Nu är skyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal oroliga för att den dåliga arbetsmiljön ska leda till ohälsa bland personalen.

Senast den 9 juni skulle arbetsgivaren ha presenterat åtgärder. De var inte tillräckliga.

– Vi fick inga konkreta svar. Vårdenhetscheferna ser hur arbetssituationen är, men chefer högre upp i hierarkin inser inte allvaret, säger Marianne Andersson-Steen, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Stor oro inför sommaren

Oron för vad som väntar i sommar är stor. All personal har fortfarande inte fått besked om beviljad semester och många befarar att de ska behöva avbryta sin ledighet på grund av personalbristen. Tidigare år har arbetsgivaren täckt behovet genom att beordra in personal.

– När arbetsmiljön är så här dålig får det konsekvenser för omvårdnaden. Vi ser personal som brinner för att ge god och säker vård och som går sönder när de inte ges möjlighet till det. Vi har väldigt höga övertidsuttag och flera vakanta tjänster och under sommaren blir det ännu värre. Färre är i tjänst samtidigt som avdelningarna har full beläggning, trots att tanken var att stänga vårdplatser, säger Marianne Andersson-Steen.

Kompetensflykt

Den dåliga arbetsmiljön har lett till ökade sjukskrivningar och kompetensflykt.

– Jag har kolleger som blir så stressade att de inte kan sova på nätterna. Och de får ont i magen av tanken på att inte kunna gå hem efter redan långa arbetspass. Man sjukskriver sig eller slutar.

Nu vill de fackliga organisationerna att arbetsgivaren tar situationen på allvar. De begär bland annat en handlingsplan med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, att bemanningen är i nivå med patientantalet och kopplas till vårdtyngden, och att personalen ges möjlighet att ta raster och pauser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida