Arbetsmiljöverket överklagar sänkt vite för Helsingbors lasarett

Arbetsmiljöverket överklagar till Kammarrätten att ett miljonvite för felplacerade sängar på Helsingborgs lasarett sänktes till 300 000 kronor. Förvaltningsrätten ansåg att det fanns särskilda skäl för jämkning då sjukhuset arbetar med att utöka antalet vårdplatser.

Felplacerade sängar har i många år varit ett stort problem inom Region Skåne. Trots upprepade böter har ingenting hänt. Därför har Arbetsmiljöverket på senare tid höjt vitesbeloppen kraftigt, från ett par hundratusen kronor till miljonbelopp.

Efter höjningen har anmälningarna om felplacerade sängar nästan helt stannat av. Men vid en inspektion på Helsingborgs lasarett i september 2011 fann Arbetsmiljöverket återigen att flera sängar placerats med långsidan mot väggen i en korridor. Myndigheten begärde hos Förvaltningsrätten att ett vite på en miljon kronor skulle utdömas.

Men vitet sänktes till 300 000 kronor. Förvaltningsrätten påpekade att jämkning  inte får bli det normala, eftersom det riskerar viteshotets effektivitet. Men eftersom Region Skåne förklarat att man arbetar med att lösa problemen med överbeläggningar och att nya vårdplatser är på gång sågs det som en förmildrande omständighet.

Arbetsmiljöverket anser att endast höga vitesbelopp har någon effekt och överklagar därför beslutet till kammarrätten, med förhoppning om att hela vitesbeloppet ska utdömas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida