Sjukskrivning

Även de som mår sämst kan komma tillbaka till arbetslivet

Även de som mår sämst kan komma tillbaka till arbetslivet
Trädgårdsterapi i kombination med jobbcoachning hjälpte långtidssjukskrivna kvinnor tillbaka till arbetslivet. Arkivbild: Mostphotos

Även den som har varit sjukskriven länge och mår fruktansvärt dåligt kan kommatillbaka. Det visar ett projekt där deltagarna fick både trädgårdsterapi ochjobbcoachning.

23 oktober 2015

I går kunde Vårdfokus berätta att Försäkringskassans statistik visar att sjukfallen blir allt fler.

Men det finns saker att göra för att långtidssjukskrivna ska kunna komma tillbaka till en fungerande vardag igen. Det krävs resurser, men även den som har mått riktigt dåligt kan få det bättre.

Det lärde sig Eva Lidén, distriktssköterska och docent på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, när hon arbetade med ett nu avslutat rehabiliteringsprojekt. Projektet kallades Fyrklövern och var ett samarbete mellan bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården och kommuner i Göteborg med omnejd.

Syftet var att hjälpa långtidssjukskrivna kvinnor tillbaka till arbetslivet genom att erbjuda trädgårdsterapi i kombination med jobbcoachning.

Sjukskrivna upp till tio år

Studierna gjordes under 2010 och 2011 och kvinnorna som deltog hade varit sjukskrivna från ett och ända upp till tio år. Det var kvinnor som skattade sin livskvalitet så lågt att en expert som granskade mätningens resultat sa att han aldrig sett så låga värden.

– Vi vet att vården är ojämlik och att det drabbar kvinnor generellt, och särskilt hårt dem som är socioekonomiskt svaga och har en annan etnicitet än svensk. De kvinnorna drabbas också särskilt hårt av långtidssjukskrivning. Det är en stor utmaning att försöka nå dem som känner att de inte klarar av livet längre, säger Eva Lidén.

Programmet omfattade 14 veckors trädgårdsterapi i kombinaton med jobbcoachning – som pågick så länge behovet fanns. 123 kvinnor tackade ja till att vara med i forskningsstudien som följde på programmet. När studien avslutades återstod 52.

– Kvinnorna sökte själva till projektet, ändå var bortfallet stort och vi vet inte riktigt varför. Kanske orkade de helt enkelt inte.

Upptäckte sina resurser

De som var kvar fick hjälp att upptäcka sina egna resurser. Grön rehabilitering, att vistas och arbeta i en trädgård, fick dem att hitta sitt välbefinnande. Jobbcoachen stöttade deras självkänsla och hjälpte dem med att söka arbete.

När studien avslutades fick de 52 kvinnorna värdera sin livskvalitet igen. Resultatet visade att de mådde mycket bättre.

– Även om de hade lika ont som tidigare visades förbättringen i upplevd självkänsla, vitalitet och lust. De fungerade bättre i vardagen och vi kunde se att det hänt saker i deras liv. De träffade nya människor och de fanns i ett sammanhang. Den här forskningen har lärt mig att förändring är möjlig – även om man mår riktigt dåligt, säger Eva Lidén.

Resultatet av studien har nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences, se länk till höger.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida