Förlossningsvården

”Beklagar att barnmorskan upplevde samtalet negativt”

”Beklagar att barnmorskan upplevde samtalet negativt”
Barnmorskan valde att säga upp sig från Karolinska universitetssjukhusets förlossningsavdelning efter kritiken mot hennes Facebook-inlägg.

Barnmorskan fick hård kritik av sina närmaste chefer efter att ha beskrivit sin arbetsmiljö på Facebook. Nu beklagar högsta chefen för Karolinskas förlossning händelsen.

18 augusti 2017

Det var inte rätt att kritisera en medarbetare som berättat på Facebook om sin upplevelse av den pressade arbetsmiljön på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

 – Jag beklagar vad som hänt. Jag kan inte kommentera ett enskilt personalärende, men jag beklagar att barnmorskan upplevde mötet så dåligt och negativt som hon beskriver det, säger Åsa Wijkström, chef för patientområdet graviditet och förlossning på tema barn och kvinnosjukvård vid Karolinska universitetsjukhuset.

Har rätt att yttra sig

Hon försäkrar att alla inom offentlig verksamhet har rätt att yttra sig.

 – Det står var och en fritt att skriva på sociala medier. Den händelser jag känner till som vi diskuterat var när någon skrivit en kommentar där det fanns en risk att en patient kunde identifieras, säger hon.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om barnmorskan Li Gärtner Lundin som i juli skrev ett inlägg om hur tufft det var att komma som ny barnmorska till förlossningen, och sin oro över att många erfarna barnmorskor slutat.

Två av hennes närmaste chefer kallade då in henne på ett möte direkt efter ett nattpass och ifrågasatte hur hon som ny kunde vara så kritisk i ett inlägg på Facebook.

Olämpligt efter nattpass

Karolinska universitetssjukhuset har valt att idag låta den högre chefen Åsa Wijkström svara på Vårdfokus frågor om händelsen. Hon beklagar också att barnmorskan oförberedd kallades till ett möte direkt efter ett nattpass.

– Jag får beklaga det också. Det är inte bra när man ska tala om en känslig fråga. Det är alltid svårt att veta när man ska ha möten med nattpersonal. Ibland tycker de att det är bra direkt efter passet, men inte för en sådan här fråga.

Minst 25 har sagt upp sig

Barnmorskan skrev i sitt Facebook-inlägg om oron för att många erfarna barnmorskor lämnar Karolinska i Huddinge.

Vårdförbundet menar att 37 barnmorskor sagt upp sig sedan november 2016. Men siffran skiljer sig från arbetsgivarens statistik, som visar att det är 25. Till viss del kan skillnaden förklaras med att Vårdförbundet räknat in sådana som ännu jobbar kvar sin uppsägningstid, och Karolinska räknar de som avslutat sin anställning och går att räkna i lönesystemet.

– Ja, det är ganska många. Till viss del är rörelse naturligt. En del flyttar med familjen, och andra söker sig till mottagningsarbete efter ett antal år i förlossningsvården. Men det här är mer än vanligt och det tar vi på allvar, säger Åsa Wijkström.

Vad har ni för planer för att lösa det?

– Vi har jobbat fram mål och visioner på planeringsdagarna. De har vi till viss del kommunicerats till medarbetarna och kommer göra det mer. Det behövs visioner för vilken vård vi vill driva för att kunna rekrytera, säger Åsa Wijkström.

Mer resurser behövs

Tror du att det räcker för personalen med fina ord om mål och visioner?

– Nej, vi behöver förbättra arbetsmiljön och för det behöver vi kunna rekrytera. Jag hoppas att vi ska få tillskott i resurser för att kunna genomföra det vi vill, säger Åsa Wijkström.

Hon hoppas också att avdelningen ska få en bättre arbetstidsmodell utifrån den som Stockholms läns landsting nyligen fattat beslut om.

I dag säger det ansvariga landstingsrådet i Stockholm, Ella Bohlin (KD) till Dagens Nyheter att den ekonomiska ersättningen för Stockholms förlossningskliniker ska höjas för att lösa personalbristen.

– Vi är redo att se över ersättningen till hela vårdval förlossning, säger Ella Bohlin till DN.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida