Arbetsmiljö

Dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet

Dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet

Nära två av tio kvinnor - jämfört med en av tio män - har utsatts för hot eller våld i arbetet det senaste året. Vanligast är det inom vård och omsorg, där också den psykiska pressen är störst. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Vård och omsorg är den sektor där flest kvinnor arbetar. Det är också den näringsgren där flest personer upplever jobbet som psykiskt påfrestande. Strax efter kommer utbildningssektorn, som också är kvinnodominerad.

Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport Arbetsmiljön 2019. Var tredje anställd i vård, omsorg och utbildning tvingas hoppa över lunchen varje vecka eller hinner inte tänka på något annat än jobbet.

Missa inga nyheter från Vårdfokus – prenumerera på nyhetsbrevet!

Press, högra krav och lite inflytande ökar risken för ohälsa

En anledning är att personalen inte kan påverka hur arbetet är upplagt eller när det ska utföras. Enligt Arbetsmiljöverket är höga krav och litet inflytande över arbetet kända stressfaktorer som kan leda till psykosociala påfrestningar och besvär.

– Problemen med stress, höga krav och litet inflytande är inte nya och vi ser att de förstärks nu under coronapandemin, inte minst inom vård, omsorg och skola. Vi är mitt inne i en pandemi, ingen vet när den är över och det spär på stressen och oron. Det här är allvarligt, eftersom vi vet att det ökar risken för ohälsa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Vård och omsorg har störst problem med hot och våld

Förutom stress och små möjligheter att påverka arbetssituationen, tampas vårdens kvinnor med hot, våld och sexuella trakasserier.

Dubbelt så många kvinnor som män utsätts för våld och hot på sina arbetsplatser. Nästan tjugo procent av kvinnorna jämfört med tio procent av männen. Problemet är störst inom vård och omsorg, där mer än en tredjedel av alla medarbetare har drabbats.

– Det här är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar att förebygga utsatta situationer och på andra sätt stötta medarbetarna, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Var fjärde ung kvinna trakasseras sexuellt

Även när det kommer till sexuella trakasserier är vård- och omsorgsyrkena tillsammans med butiksjobben mest utsatta. Det syns framförallt i statistiken över sexuella trakasserier från andra än medarbetare, alltså exempelvis patienter och kunder.

Totalt utsattes ungefär tio procent av landets sysselsatta kvinnor och två procent av männen för sexuella trakasserier under 2019. Men nästan tjugofem procent av alla unga kvinnor, mellan 16 och 29 år, blev sexuellt trakasserade under året. Äldre kvinnor upplever färre sexuella trakasserier. 

Sjuksköterskor är nöjdare än andra

Trots detta är sjuksköterskor överlag nöjda med sina jobb. 80 procent är nöjda med jobbet i stort, och 88 procent tycker att jobbet i hög grad är intressant och stimulerande. Därmed är sjuksköterskorna nöjdare än landets genomsnitt. Totalt är 76 procent av Sveriges sysselsatta nöjda med jobbet, och 73 procent finner sitt arbete intressant och stimulerande.

Så gjordes undersökningen

  • Arbetsmiljöundersökningen görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö.
  • Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar och har besvarats av 7 000 personer via telefon, varav 3 700 även deltog i en enkät.
  • Resultatet i den här rapporten bygger på data som samlats in från hösten 2019 till våren 2020.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida