Extremläge har blivit vardag på Sundsvalls sjukhus

Extremläge har blivit vardag på Sundsvalls sjukhus
Både Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg är engagerade i ärenden på Sundsvalls sjukhus. Arkivbild: Leendeleo

I stort sett varje dag sedan i julas har avdelningarna haft överbeläggningar och sjuksköterskorna har ont i magen, sover dåligt och en del till och med gråter på jobbet, berättar Vårdförbundets förtroendevalda.

– Korridorvården drabbar multisjuka som behöver hjälp med allt. Det är varken patientsäkert eller värdigt och ger en ohållbar arbetssituation. Många måste också jobba dubbla pass för att det är brist på sjuksköterskor, säger Åsa Holgersson, Vårdförbundets förtroendevalda och huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus.

Pågående ärenden

Redan 2012 fick sjukhuset ett vite på en halv miljon kronor för sin dåliga arbetsmiljö och förra året ännu ett på dubbla summan. Men arbetsmiljön har inte blivit bättre för det. Nu har både Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, pågående ärenden på egna initiativ.

I början av april gjorde Ivo en inspektion på medicinkliniken då de träffade både representanter för ledningen och medarbetare från de olika enheterna. Myndigheten räknar med att komma med sin bedömning efter sommaren. Arbetsmiljöverket som hade begärt in en särskild redovisning av förhållandena genomförde gruppintervjuer med alla yrkesgrupper i påskveckan och fattar inom kort beslut om eventuella förelägganden och krav på åtgärder.

Sjukhus i stabsläge

I en sammanfattning av läget som gjordes i slutet av mars skrev medicinklinikens kvalitetssjuksköterska att man för att följa utvecklingen dokumenterat platssituationen i princip varje dag klockan åtta. Det vill säga stabsläge som sjukhus tar till vid extrema situationer.

”I princip dagligen har vårdplatskoordinator möte med enhetschefer för att hantera platsbristen, ” skrev kvalitetssjuksköterskan.

Hon konstaterade att medarbetarna sedan lång tid larmat om sin oro och hon befarade att situationen både kan leda till sjukskrivningar och vårdskador eftersom patienter vårdas på ställen utan tillgång till medicinsk utrustning.

Hoppas på korttidsboende

Det problematiska läget ansåg hon beror på att kommunen inte tar hem sina medicinskt färdigbehandlade invånare.

Åsa Holgersson berättar att landstinget har erbjudit kommunen att hyra en tom avdelning för korttidsboende som skulle kunna lösa platsbristen om den öppnade som planerat under maj månad.

– Jag hoppas verkligen att den startar så det blir slut på avdelningarnas överbeläggningar, säger hon.

Personalbrist försvårar situationen men är enligt kvalitetssjuksköterskans rapport inte i sig någon orsak till överbeläggningarna. 

Skriftligt löfte

– Vi är mycket bekymrade inför sommaren. Sjukhuset behöver ungefär 100 sjuksköterskevikarier och till det möte vi ska ha med arbetsgivaren i slutet av maj har vi krävt att få se en lista på hur många de har fått ihop, säger Åsa Holgersson.

Liksom förra året erbjuder arbetsgivaren bonus till dem som skjuter upp semestern någon vecka.

– Vi ser förstås att sjuksköterskorna tar sin semester. De som ändå nappar uppmanar vi att begära skriftligt på när de kan få ut den veckan i stället, för förra årets muntliga löften var inte så mycket värda när hösten kom, berättar Åsa Holgersson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida