Falck ambulans hotas av vite – men Vårdförbundet ser framsteg

Falck ambulans hotas av vite – men Vårdförbundet ser framsteg
Arbetsmiljöbristerna på Falck ambulans i Stockholm har varit stora. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder - annars kan vite utdömas. Arkivbild: Colourbox.

Arbetsmiljöverkets inspektion hos Falck ambulans AB i Stockholm visade så stora brister att ett vite kan bli utdömt om inget görs. Falck svarar med att chefsutbildning och handlingsplaner är på gång, och Vårdförbundets förtroendevalda i Stockholmsavdelningen är förhoppningsfulla.

6 november 2012

Vårdfokus har tidigare skrivit om att Arbetsmiljöverket, efter en inspektion av Falck ambulans i Stockholm, har kritiserat företaget för brister i den psykosociala arbetsmiljön. Ambulanschefen sa då att det fanns tecken på mobbning mellan de anställda, medan fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen svarade att utökad arbetstid skapade spänningar.

När Arbetsmiljöverkets inspektörer gjorde en ny inspektion i september fanns många arbetsmiljöbrister kvar. Den psykosociala arbetsmiljön var fortfarande dålig och de anställda saknade förtroende för ledningen.

Kräver utbildning av chefer

I en skrivelse till Falck ambulans krävde myndigheten att företaget ska göra tydligt vilka som har ansvar för arbetsmiljöarbetet, och att de ansvariga får befogenheter, resurser och kompetens för att kunna sköta uppgifterna. Områdeschefer och andra arbetsledare ska utbildas i frågor som rör samspel och konfliktrisker i grupper.

Myndigheten vill också ha en skriftlig bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall. Den ska till exempel omfatta tidspress, uttag av övertid, möjligheter till återhämtning, ledningsstöd och konflikter samt kränkande handlingar. Bedömningen ska gälla alla medarbetare vid Falck Ambulans.

Den 1 november kom svaret. I yttrandet skriver företaget att områdeschefer ska utbildas i ledarskap, arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. Man ska också undersöka riskerna för ohälsa och olycksfall och en handlingsplan ska vara klar den 30 november. Företaget ska också undersöka vad som ligger bakom de uppgifter om kränkande särbehandlingar som har lämnats till Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Positiv utveckling

Ingalill Sundström, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Stockholm, är kontaktperson för Falck ambulans och hon ser en positiv utveckling i företaget. Tidigare saknade områdescheferna stöttning och deras tid gick till akutinsatser som att se till att det fanns personal i bilarna. Då var tonen mellan anställda och ledning irriterad. Nu hoppas hon att ett förtroende håller på att byggas upp.

– Det är synd att det ska behöva gå så här långt, men nu tycker jag att Falck har blivit mer professionella. Chefer utbildas, dirigeringen har högre kompetens och Stockholm har fått en egen HR-funktion. Strukturen kring ledigheter, semestrar och sjukdom är också bättre. Falck börjar fungera så som jag tycker att ett företag av den storleken ska fungera, säger Ingalill Sundström.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida