arbetsmiljö

Halv miljon i skadestånd efter otillåten övertid

Halv miljon i skadestånd efter otillåten övertid
2018 samlades ambulansen under en förvaltning i Skåne. Det blev en turbulent start med mycket övertidsarbete. Foto: Region Skåne

Region Skåne får betala 450 000 kronor för att ha låtit personal inom ambulansen jobba sammanlagt 1 000 timmar otillåten övertid under 2018. Sedan dess har situationen förbättrats, arbetsgivaren och Vårdförbundet har en bra dialog.

Under 2018 samlades ambulansverksamheten i Region Skåne under en förvaltning, Medicinsk service. Det innebar att distriktet Helsingborg/ Ängelholm överfördes från en annan förvaltning samtidigt som verksamhet övertogs från den privata entreprenören Falck AB.

De sjuksköterskor som bytte arbetsgivare från Falck till Region Skåne fick ett nytt kollektivavtal som gav en arbetstidsförkortning på mellan två och fyra timmar varje vecka. Samtidigt valde en del av personalen att inte följa med vid verksamhetsövergången.

Läs även: Region Skåne tar tillbaka delar av ambulansdriften

En turbulent period

Det ledde till att den nya, samlade ambulansverksamheten, hade en personalbrist på 15 procent i början av 2018. Dessutom hade nya bilar köpts in för vilka en del av personalen behövde uppdatera sin körkortsbehörighet, och därmed var borta under perioder för utbildning. Allt detta i kombination med att nyanställda skulle introduceras gjorde att övertiden ökade snabbt.

Maria Gilderson, HR-chef Medicinsk service.

— Utmaningarna var större än vad vi i ledarskapet kunde ana. Vi hade inget bra grepp om verksamheten i början av sammanslagningen, bland annat hade inte sommarvikarier introducerats, vilket vi fick göra i all hast under ansträngda förhållanden, säger Maria Gilderson, HR-chef inom Medicinsk service.

Anmälde till Arbetsmiljöverket

En stor del av övertiden hamnade på ett fåtal anställda, som själva ville jobba mycket. Sammanlagt jobbade de 1 000 timmar utöver gränsen för allmän övertid, som är 200 timmar per år eller 50 timmar per månad.

Vårdförbundets dåvarande huvudskyddsombud, Madelene Meramveliotaki, uppmärksammade arbetsgivaren vid upprepade tillfällen på denna problematik men fick inte tillräckligt gehör vilket resulterade i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

”Inget vi är stolta över”

I våras, efter nästan två års handläggning, kom myndigheten fram till att Region Skåne brutit mot bestämmelserna i arbetstidslagen och beslutade om en sanktionsavgift på 450 000 kronor. I april betalade regionen, utan att protestera.

— Regler är till för att följas, vi lyckades inte. Det är inget vi är stolta över, det var inte bra. Men det var nödvändigt för att ambulanserna skulle rulla. En stor del av övertiden gjordes under sommaren 2018, det fortsatte förvisso under hela året men det blev succesivt bättre när vi lyckades bemanna upp. I dag följer vi övertiden noga, den ligger på en hälsosam nivå, och vi har en nära samverkan med de fackliga parterna, säger Maria Gilderson.

Bra samverkansklimat

Den bilden delas av Fredrik Grytsjö, Vårdförbundets nuvarande huvudskyddsombud inom Medicinsk service. Han berättar att övertiden redovisas månadsvis, och diskuteras både i samverkan och på skyddskommitté.

Fredrik Grytsjö, huvudskyddsombud.

Den stora skillnaden jämfört med förut är att det i dag finns tillräckligt med personal, men också att eventuell övertid sprids ut på flera personer – och inte som tidigare att den samlas på ett fåtal.    

— Vi slog larm och har kommit med synpunkter och förslag, arbetsgivaren har mött upp och gjort flera bra saker. Det finns en samsyn om vilken påverkan övertidsarbete har. Vi har bra diskussioner och det är fullständig transparens. På så sätt har vi värnat om personalens och medlemmarnas hälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Fredrik Grytsjö.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida