sahlgrenska universitetssjukhuset

Har fått nog av överbeläggningarna på Östra

Har fått nog av överbeläggningarna på Östra
Arbetsmiljön på avdelning 357 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra anmäls nu för andra gången av skyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal. Arkivbild: VG-region.

Trots att Vårdförbundet och Kommunal för ett år sedan slog larm om den ohållbara arbetsbelastningen på grund av vårdplatsbrist på avdelning 357 har det inte blivit bättre. Nu vänder de sig till Arbetsmiljöverket igen.

18 april 2018

För ett år sedan gjorde Vårdförbundet en anmälan om den höga arbetsbelastningen till följd av att så många patienter vårdades i korridoren på avdelning 357 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg.

”Ingenting har blivit bättre sedan dess vad gäller personalens arbetsbelastning och antalet överbeläggningar på avdelningen, utan tvärtom: i nuläget är beläggningsgraden ännu högre”, skriver skyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal i en ny gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket.

Åtgärderna räcker inte

Vårdfokus berättade i mars förra året om de hårt pressade sjuksköterskorna på vårdavdelning 357 inom verksamhetsområdet medicin, geriatrik och akutmottagning.

Läs också: ”Personalen på Östra sjukhuset gråter i korridorerna”

Även då gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion kom svaret att man inte skulle gå vidare med ett föreläggande eller förbud eftersom arbetsgivaren vidtagit olika åtgärder.

Men nu vänder sig alltså skyddsombuden till Arbetsmiljöverket igen. I sin anmälan skriver de att de är medvetna om att det pågår ett intensivt arbete på både avdelnings- och verksamhetsledningsnivå – men att det inte räcker eftersom situationen inte blivit bättre.

Får fortgå i åratal

”Den höga arbetsbelastningen till följd av ständiga överbeläggningar och undermålig vårdmiljö tillåts fortgå månad efter månad i åratal”, skriver skyddsombuden i sin anmälan.

De skriver att personalen är mycket trött och sliten på ett sätt som innebär stora risker för ohälsa på kort och lång sikt. De anställda beskriver känslor av uppgivenhet, maktlöshet, lättirritabilitet, sömnsvårigheter och etisk stress.

”Personer gråter, på arbetet eller när man kommer hem, och det finns inte ork för familj och vänner på fritiden”, skriver skyddsombuden i sin anmälan.

Brist på sjuksköterskor

Verksamhetsledningen har svarat att de bland annat har anställt receptarier och vårdbiträden för att avlasta sjuksköterskorna och undersköterskorna.

Att öppna flera vårdplatser ser de dock inte som möjligt på grund av brist på sjuksköterskor. I stället vill man minska antalet vårdplatser på avdelning 357 och öppna fler platser på andra avdelningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida