Arbetsmiljö

Hot mot patientsäkerheten stressar akutens personal

Hot mot patientsäkerheten stressar akutens personal
Platsbrist på avdelningarna på Sahlgrenska gör att patienter får vårdas på akuten. Nu har de anställda fått nog och Vårdförbundet och tre andra fackförbund har gjort en 6:6a-anmälan. Arkivbild:TT

Platsbristen på akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gör att personalen inte hinner med kritiskt sjuka patienter. Fyra fackförbund går nu ihop och kräver åtgärder för bättre arbetsmiljö.

”Patientsäkerheten upplevs som kraftigt hotad vilket leder till en stor etisk stress hos personalen”, skriver de fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet, Kommunal, Saco och Vision som gjort en 6:6a-anmälan som arbetsgivaren fått tid på sig att besvara senast måndag. Är facken inte nöjda med svaret går anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Slutenvård på akuten

En ökad tillströmning av patienter i kombination med att de sjuka blir kvar på akuten ett eller två dygn i väntan på plats på en avdelning, har fått de fackligt förtroendevalda att agera.

När personalen har fullt upp med att bedriva slutenvård för alla som är inläggningsklara, hinner de inte övervaka kritiskt sjuka patienter, utföra ordinationer, kontrollera provsvar och ta hand om patienterna på akuten, menar de.

Kräver maxtak

Fackförbunden kräver att arbetsgivaren ser till att patienter omgående läggs in på respektive avdelning när de är klara för det, att ett maxtak sätts för hur många patienter som får vistas på akuten och hur många inläggningsklara som får vårdas där. Arbetsgivaren ska också se till att personalen får möjlighet att utföra sitt jobb på ett säkert sätt, skriver de i sin begäran.

Överbeläggningen på akuten ger en rörig arbetsmiljö, hot- och våldssituationer uppstår när patienterna inte hinner tas om hand. Vid akuta miljöronder har det kommit fram att personalen är frustrerad, upplever ökad arbetsbelastning och stress på grund av arbetsmiljön, skriver fackförbunden i sin anmälan.

Verksamhetschefen håller med

– Vi är helt överens om att det här är en gemensam angelägenhet för hela sjukhuset och vi ska diskutera vad vi kan göra områdesövergripande. Kortsiktiga lösningar är en sak, vi behöver något långsiktigt, säger Helena Rexius, tillförordnad verksamhetschef för medicin som akuten sorterar under.

Skälen till överbeläggningen är flera. Äldre färdigbehandlade patienter blir kvar på avdelningarna i väntan på plats i kommunal omsorg – förra veckan kunde Vårdfokus berätta att antalet väntande motsvarade fyra avdelningar för Sahlgrenska totalt – så patienter från akuten får inte plats. Dessutom saknas det många vårdplatser sedan de stängt på grund av brist på sjuksköterskor. Den beskrivningen är arbetsgivaren och facken överens om.

Situationen är i princip densamma på alla tre sjukhusen inom Sahlgrenska. Det som skiljer dem åt är huruvida den värsta överbeläggningen blir på akuten, som på Sahlgrenska, eller på avdelningarna, som på Östra, enligt Helena Rexius.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida