Arbetsmiljö

Huvudskyddsombudet hoppas på chefernas stöd i giftskandalen

Huvudskyddsombudet hoppas på chefernas stöd i giftskandalen
Vårdförbundets huvudskyddsombud, Monika Djurner, hoppas att sjukhusledningen tar sitt ansvar för medarbetarnas hälsa.

Sjuksköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset har blivit sjuka av giftiga ångor från golvet. Vårdförbundets skyddsombud, Monika Djurner, vill att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Nu ska sjukhusledningen utreda frågan.

3 oktober 2018

Förra veckan berättade Vårdfokus om giftskandalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och om Vårdförbundets och Kommunals fackliga kamp för att ställa någon till svars för de hälsoproblem som har drabbat 125 sjuksköterskor och undersköterskor.

Inspektioner visade att giftiga ångor läckt upp från ett fuktskadat golv i den sjukhusbyggnad som stod klar 2008. Redan efter sex månader fick fackligt förtroendevalda oroväckande många samtal från medlemmar med andningssvårigheter, hudbesvär och huvudvärk.

Läs också: ”Jag vill att våra sjuka medlemmar ska få upprättelse”

En rättsskandal

Vårdförbundets huvudskyddsombud, Monika Djurner, fick förra veckan veta att Västra Götalandsregionen hade gått med på en förlikning och inte tänkte ställa byggherren till svars för hälsoproblemen. Hon kallade det en rättsskandal och det värsta hon varit med om under sina tolv år som skyddsombud.

”För mig är det självklart att hälsoproblemen, som hos en del är kroniska, är en arbetsskada. Men förlikningen innebär att det inte finns någon att driva ärendet mot”, sa Monika Djurner.

Förra veckan togs ärendet upp i en tvärfacklig skyddskommitté. Efter mötet visade det sig att även sjukhusledningen på Sahlgrenska, som enligt skyddsombudet tidigare inte tagit hälsoproblemen på allvar, blev förvånade över regionens beslut om förlikning.

Ska bilda en arbetsgrupp

Under mötet beslutades att huvudskyddsombud från Vårdförbundet, Kommunal, Vision och Saco ska bilda en arbetsgrupp tillsammans med sjukhusdirektören och andra arbetsgivarrepresentanter från Västra Götalandsregionen. Målet är att göra en plan för hur man ska gå vidare för att de skadade medarbetarna ska få upprättelse.

– Det här visar att facklig kamp lönar sig. Det känns positivt att arbetsgivaren är på vår sida och vill hjälpa våra medlemmar, säger Monika Djurner.

Gör inga utfästelser

Områdeschefen Per Albertsson och HR-chefen på område 6, Berit Roos Holmquist, var med på mötet med skyddsombuden, men de delar inte huvudskyddsombudets slutsats av vad det mynnade ut i. Båda uttrycker sig försiktigt och säger att de vill veta mer innan några utfästelser görs.

– Punkten om sjuka medarbetare kom upp som en övrig fråga och vi sa ”vi tar med oss frågan”. Generellt har vi som arbetsgivare alltid ansvar för arbetsmiljön, men i det här fallet behöver vi först av allt utreda vad som har gjorts och inte har gjorts, säger Berit Roos Holmquist.

Per Albertsson, områdeschef på Sahlgrenska.

Områdeschefen Per Albertsson har samma syn på vad som sas under mötet med skyddsombuden. Innan något mer sägs vill de båda utreda vad arbetsskadeförsäkringen säger, vilka ersättningar som redan har betalats ut, vad företagshälsovården har gjort och vilka medarbetare som är sjuka och inte sjuka.

– Vi vill göra ett omtag och då gå igenom vad som redan har gjorts. När vi har mer fakta kommer vi att samla alla huvudskyddsombud för ett nytt möte, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida