Hot och våld i vården

Inrikesministern lovar att se över straffsatserna

Inrikesministern lovar att se över straffsatserna
Inrikesminister Anders Ygeman lyssnade på Vårdförbundets förslag till lösningar. Foto: Bill Nilsson

Vårdförbundet vill ha skärpta straff för angrepp mot vårdpersonal. I dag lyssnade inrikesminister Anders Ygeman på hur förbundet vill stoppa hot och våld mot medlemmarna.

5 februari 2016

Hot och våld drabbar allt oftare personal inom ambulanssjukvården och i dag kallade inrikesminister Anders Ygeman myndigheter och fackförbund till ett samtal om den hårdnande situationen. Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, var med.

– Det var ett bra möte där vi fick utrymme att berätta om våra förslag till lösningar. Inrikesministern lovade att se över straffsatserna, tillsynsuppdrag för Arbetsmiljöverket och projekt för förtroendeskapande åtgärder i bostadsområden och skolor, säger han.

Tror på skärpta straff

Tidigare i dag publicerade Vårdförbundet sina krav på skärpta straffsatser för personer som hotar eller angriper personalen. Det gäller personal både inom ambulansen och andra områden som psykiatrin – som också är en mycket utsatt sektor.

– Vi vill förstås se skärpta straffsatser när det gäller hot och våld mot alla våra medlemmar. De som är mest utsatta är psykiatrisjuksköterskorna, säger Johan Larson.

Även moderaterna i Stockholms läns landsting upplever oro över det våld som drabbar personal inom prehospital vård. I dag lämnade akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött en kravlista till inrikesministern.

”Översyn av lagstiftningen så att det blir mer avskräckande att hindra eller utöva våld mot alla former av ”blåljuspersonal” ”, lyder ett av kraven.

Inrikesminister Anders Ygeman lovade att återkomma till Vårdförbundet om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida