vårdplatsbrist

Inte patientsäkert för de som väntar på akuten

Inte patientsäkert för de som väntar på akuten
Patienter som vårdas på akuten i väntan på att komma till en vårdavdelning får ofta inte den tillsyn som de skulle behöva. Arkivbild: TT

Patienter som vårdas på akuten i väntan på en plats på vårdavdelning får inte den tillsyn de skulle behöva. Det visar en oanmäld inspektion på Sunderby sjukhus i Norrbotten.

Nu granskar Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, väntetiderna för patienter som ska läggas in efter akutbesök. Nästa år kommer en nationell rapport, men redan nu börjar beslut för enskilda sjukhus bli klara.

Läs också: Krislarm från akutmottagningarna

Efter en oanmäld inspektion på akuten vid Sunderby sjukhus i Norrbotten slår Ivo fast att det finns brister i patientsäkerheten för de som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats.

Skador efter 23 timmar på akuten

Det handlar ofta om många timmar. En äldre patient blev liggande på akutmottagningen 23 timmar och blev under den tiden mycket sämre med trycksår, blåsöverfyllnad och en fallskada.

Det saknas larmklockor och övervakningsplatser till alla som skulle vara i behov av det och personalen hinner inte hålla uppsikt på det sätt som skulle behövas på grund av hög arbetsbelastning. Det är svårt att hinna utföra kontroller av patienterna i rätt tid eller tillräckligt ofta.

Dagliga patientsäkerhetsrisker

Detta ökar risken för vårdskador som trycksår, fallskador, nutritionsbrist, blåsöverfyllnad, oro och förvirring. Att infekterade patienter blandas med infektionskänsliga är ett annat problem. I stort sett dagligen förekommer det att patienter som väntar på vårdplats blir kvar så länge på akuten att patientsäkerhetsrisker uppstår, enligt Ivo som intervjuat chef och anställda när de gjorde sin inspektion.

Läs också: Utan vårdplatser blir det kaos på akuten

Ivo skriver i sitt beslut att de ”förutsätter att vårdgivaren säkerställer att personalen har möjlighet att ta hand om patienterna på ett sätt som gör att risken för vårdskador minimeras under den tid som patienter vårdas på akutmottagningen i väntan på en vårdplats”.

Region Norrbotten har bland annat redovisat att man ska bygga om akutmottagningen, införa omvårdnadsronder och arbeta mer med att få till stånd ett bättre flöde från akuten till vårdavdelningarna.

Läs också: Därför är väntetiderna på akuten så långa

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida