vårdkrisen i sörmland

Ja till extra vårdplatser – men inte med särskilda villkor

Ja till extra vårdplatser – men inte med särskilda villkor
Ledningen vill inte göra förändringar som skulle ge olika förutsättningar för vård, arbetsmiljö eller anställningsvillkor inom samma klinik vid Nyköpings lasarett.

Med hänvisning till att det ska vara likvärdiga arbetsvillkor på sjukhusens avdelningar avvisar sjukvårdsledningen i Sörmland förslaget från personalen om att öppna en permanent vårdavdelning vid medicinkliniken i Nyköping med bättre bemanning och arbetsmiljö.

I maj fick medicinkliniken vid Nyköpings lasarett i uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen att ta fram ett förslag på hur kliniken under sommaren skulle kunna driva en egen vårdavdelning som ett särskilt projekt för att få fram extra vårdplatser.

I går kunde Vårdfokus berätta att personalen tagit fram ett förslag som i stället innebär att det öppnas en permanent avdelning och att den ges bättre förutsättningar när det gäller bemanning och arbetsmiljö. I så fall finns det sjuksköterskor som skulle kunna tänka sig att börja jobba där.

”Inte aktuellt”

Men i dag säger ansvariga chefer att några särskilda villkor inte är aktuellt. Medicinkliniken får gärna öppna extra vårdplatser under sommaren, men det måste ske i projektform och under de förutsättningar som gällde när uppdraget gavs i maj.

– Medicinkliniken vid Nyköpings lasarett får driva en vårdavdelning, i projektform under sommaren, i enlighet med både klinikföreträdarnas egen ursprungsidé och uppdraget de fått. Det är dock inte aktuellt att driva avdelningen på det sätt som nu föreslagits, säger Florean Pietsch, chef för division medicin.

Ska utredas

Han hänvisar också till att frågan om ansvaret för vårdplatserna ska utredas i höst och innan dess vill man inte göra några permanenta förändringar. I dag finns särskilda vårdplatsenheter på sjukhuset där patienter från olika kliniker placeras. Nu finns önskemål om att klinikerna själva ska ansvara för sina egna vårdplatser. Men den frågan ska alltså utredas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida