Kollegerna på Skövdeakuten bekräftar dålig arbetsmiljö

Den dåliga arbetsmiljön på akuten på Skaraborgs sjukhus i Skövde fick sjuksköterskan Anna Ågärd att säga upp sig i protest. Nu sluter hela arbetsgruppen upp och bekräftar den bild hon gett av situationen.

För en vecka sedan berättade Vårdfokus varför Anna Ågärd sa upp sig på akuten i Skövde. Nu varnar även akutmottagningens övriga sjuksköterskor för att patienttrycket är så stort att de inte kan garantera patientsäkerheten. Flera gånger har situationen räddats i sista stund.

Mangrant ställer de upp framför akutmottagningens entré för en bild i lokaltidningen Skövde Nyheter.  Men gruppens talesperson är anonym av rädsla för repressalier.

Skövdeakuten har över 50 000 besök per år, personalen är sliten och får inte den återhämtning de behöver. Många har slutat och sjuksköterskorna konstaterar att det kostar en kvarts miljon kronor att lära upp en ny akutsjuksköterska, pengar de hellre såg satsade på att få personalen att stanna kvar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida