Mer attraktivtoch mindre sårbart

Att få folk att vilja komma och jobba på Gotland var en viktig faktor för systemet med jobbrotation. ?

– Med tanke på Gotlands isolerade läge måste vi minska sårbarheten och göra arbetsplatsen attraktiv, säger initiativtagaren Tina Malmqvist, biomedicinsk analytiker och avdelningschef.

Idén föddes ur problemet med att få tag på personal till det fysiologiska laboratoriet, framför allt vid sjukdom och ledigheter, men också ur ett uttalat önskemål från personalen att utöka sin kompetens.

– Det fanns ett tydligt behov hos personalen att göra någonting nytt. Sen har det bara rullat på, inte minst sedan vi fick vattenlaboratoriet som ju var helt nytt för alla här, säger Tina Malmqvist.

Det är frivilligt att rotera, men sektionsledarna, som i stället är specialister inom sina områden, är inte med i systemet.

Om det ger ett påslag på lönen? Inte självklart, förklarar Tina Malmqvist. Den som stannar inom ett och samma område blir i regel specialist, vilket också det värderas högt.

– Jag måste göra en bedömning utifrån helt andra kriterier. Exempelvis hur behovet ser ut för verksamheten och hur den enskilde medarbetaren faktiskt utför sina arbetsuppgifter, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida