Mord och självmord utreds i Jönköping

Finns det någon gemensam förklaring till att just psykiatriska kliniken i Jönköping på senare tid fått uppleva flera mord och självmord? Den frågan ställer sig Socialstyrelsen som beslutat sig för att granska kliniken.

12 september 2007

? Under en begränsad tid har fyra allvarliga händelser inträffat. Den gemensamma nämnaren är den psykiatriska kliniken. Vi vill därför se om det är någonting som felar på kliniken eller om det bara är slumpen som har lett till händelserna, säger Jonas Nilsson vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping.

De fall som granskas inträffade i slutet av 2006 och i början av 2007.

  • Hösten 2006 hittades en 20-årig kvinna död i sin säng på den psykiatriska avdelning där hon var inskriven.
  • En månad senare knivhöggs en manlig sjuksköterska på rättspsykiatriska avdelningen till döds av en patient som kom tillbaka efter en permission.
  • I januari 2007 sökte en äldre man akut psykiatrisk hjälp. Senare gick han hem och dödade sin fru, varefter han tog sitt eget liv.
  • Samma månad höggs en åttaårig pojke på väg hem från skolan ihjäl av en 27-årig man. Strax innan lär mannens anhöriga ha kontaktat den psykiatriska avdelningen där 27-åringen tidigare hade vårdats.

Socialstyrelsen har framför allt granskat journalerna i de aktuella fallen, men även begärt in andra journaler från kliniken. Socialstyrelsen har vid ett flertal tillfällen besökt kliniken för att se hur förutsättningarna ser ut för dem som arbetar och vårdas där. Samtal har förts med såväl ledningsgruppen som personal på olika avdelningar och enheter.

Tittar på rutiner

Dessutom tittar Socialstyrelsen på de rutiner som finns. Psykiatriska kliniken i Jönköping har tidigare kritiserats för att inte i tillräcklig omfattning ha använt sig av de vårdprogram som finns.

? Det är någonting som vi har konstaterat i rätt så många fall som vi har haft avseende självmord. Ofta finns det  vårdprogram med instrument för bedömning av självmordsrisken. Men de används inte i den utsträckning som hade varit önskvärt. De är inte kända av alla som arbetar på kliniken, säger Jonas Nilsson som dock understryker att det inte är något som är unikt för just Jönköping. 

Utredningen beräknas vara klar om cirka två veckor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida