Arbetsmiljö

NU-sjukvården förbjuds lägga patienter i korridorerna

NU-sjukvården förbjuds lägga patienter i korridorerna
Anna Aldeborg är Vårdförbundets huvudskyddsombud inom NU-sjukvården.

Arbetsmiljöverket tar till det tunga artilleriet och hotar med vite om sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla fortsätter att använda korridorer, expeditioner, behandlingsrum och andra utrymmen som vårdplatser.

3 oktober 2016

I flera år har de fackligt förtroendevalda på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla försökt att få arbetsgivaren att göra något åt de ständiga överbeläggningarna.

– Under alla mina sju år som skyddsombud har det varit överbeläggningar från och till. Man drar ner antalet vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist på en avdelning och löser det med överbeläggningar på en annan, säger Anna Aldeborg, Vårdförbundets huvudskyddsombud inom NU-sjukvården.

Varje överbeläggning kostar

Men trots samverkansgrupper, handlingsplaner, riskbedömningar och åtskilliga anmälningar till Arbetsmiljöverket har ingenting hänt. Förrän nu när myndigheten har gjort flera inspektioner och hotar med vite om inget görs. 300 000 kronor måste NU-sjukvården betala för varje överbeläggning från och med 1 oktober.

Mer samverkan med primärvården och nya rutiner för att ta reda på om patienter behöver slutenvård eller öppenvård är ett par av lösningarna.

– Det är naturligtvis inte bra att det går så långt som till vite. Arbetsgivaren borde ha tagit tag i problemet långt tidigare. Det är den dåliga arbetsmiljön och den tunga arbetsbelastningen som gör att våra medlemmar slutar och att vårdplatser måste stängas.

Så varför måste det gå så långt?

– En förklaring från arbetsgivaren är att kommunerna inte tar sitt ansvar. De tar inte mot patienter som är utskrivningsklara. Många medicinpatienter hamnar på fel vårdnivå och på våra två avdelningar för multisjuka äldre har vi haft upp till sex överbeläggningar hela sommaren, säger Anna Aldeborg.

Fler sjukskrivningar

”Inget har ju hänt”, har arbetsgivaren summerat sommaren och syftat på patientsäkerheten. Men skyddsombuden möter personalen som fått betala priset.

– Överbeläggningarna leder till en alldeles för tung arbetsbelastning. Våra medlemmar sträcker sig till det yttersta för att patienterna ska vara trygga. Nu ser vi hur sjukskrivningarna ökar och är uppe på sju- åtta procent. Så ska det inte vara.

Fem patienter i fyrbäddsrum

Anna Aldeborg anser att även nästa förbud, som gäller patienter i så kallade burspråk, borde börja gälla redan nu. Det handlar om små utrymmen i fyrbäddsrum där det står ett bord och en stol och där möblerna bärs ut och en patientsäng bärs in. En bättre lösning än korridoren, anser arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren säger att det är patienter som klarar sig själva, men det stämmer inte. Bemanningen är inte anpassad till de här extra platserna heller, säger skyddsombudet.

Viteskravet började gälla under helgen. Skyddsombuden ser redan att sjukhusen bryter mot Arbetsmiljöverkets förbud.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida