Vårdskador

Ny nationell handlingsplan för att öka patientsäkerheten

Ny nationell handlingsplan för att öka patientsäkerheten
Socialstyrelsen föreslår att den nationella handlingsplanen ska gälla för åren 2020-2024 för att sedan följas upp och revideras årligen. Den färdiga handlingsplanen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Med en nationell handlingsplan för patientsäkerhet och en plattform som samordnar arbetet och sprider goda exempel ska antalet vårdskador minska. Det hoppas Socialstyrelsen som nu skickar ut ett förslag på remiss.

Varje år drabbas drygt 100 000 personer av skador inom den somatiska vården som hade kunnat undvikas. Vården behöver bli bättre på att identifiera riskerna och förebygga att fler drabbas av vårdskador.

Ökad riskmedvetenhet

Därför har Socialstyrelsen, tillsammans med en rad myndigheter, nationella organisationer, regioner, kommuner och experter tagit fram ett förslag om en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Här finns fem prioriterade områden med sammanlagt ett 40-tal förslag till nationella åtgärder som ska stärka patientsäkerheten.

  • Öka kunskapen om inträffade vårdskador
  • Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner
  • Öka medvetenheten om hur säker vården är idag
  • Stärka analys, lärande och utveckling
  • Öka riskmedvetenhet och beredskap

Charlotta George, chief nurse och sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att det finns en riskmedvetenhet och en beredskap för att hantera olika händelser som kan leda till ökad risk för patienterna.

– Samtidigt behöver vi också ta vara på och stärka analys och lärande av det som går bra i hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljön viktig

Handlingsplanen lyfter också fram att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal med relevant kompetens och goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.

– Det är också centralt att det finns en engagerad och tydlig ledning och att man har ett öppet klimat på arbetsplatserna, där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Vi vill även stärka patientens involvering och delaktighet i arbetet för en säkrare vård, säger Charlotta George. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida