Ökad öppenhet för hbt

4 januari 2008

TCO ska gå igenom sitt informationsmaterial med kritiska ögon och ställa sig frågan om även homo- och bisexuella känner igen sig. Sveriges kommuner och landsting ska gå igenom sina blanketter, utbilda personal och skriva om diskrimineringsfrågor i personaltidningar.

Nu avslutas arbetslivsprojektet Fritt fram och metodrapporten 100 steg mot ett öppnare arbetsliv ges ut. Där ger 38 företag, myndigheter, kommuner och organisationer exempel på hur de ska motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.

När Fritt fram startade för sex år sedan var målet att öka kunskapen om hur man motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning. Det började med utbildningar för personal inom kyrka, försvar, polis, äldreomsorg och barnomsorg.
– Vår vision var att göra en icke-fråga till en fråga. Då fanns inte så stor kunskap om hbt-frågor och medvetenheten om fördomarna i arbetslivet var låg. Många trodde att ett öppnare arbetsklimat skulle komma av sig själv, säger Gunnar Svensson, koordinator för det eu-finansierade projektet.
När han nu ser tillbaka tycker han att målet med att öka medvetenheten har uppnåtts.

Läs mer: www.frittfram.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida