Okunskap om hur patienter ska flyttas leder till arbetsskador i vården

Okunskap om hur patienter ska flyttas leder till arbetsskador i vården
Arbetsmiljöinspektör Kersti Lorén understryker vikten av att både anställda och arbetsgivare lär sig mer om förflyttningsteknik. Foto: Johanna Lorén

Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som utsätts för stora risker att skada sig när patienter ska förflyttas, visar Arbetsmiljöverkets granskning av kvinnodominerade arbetsplatser.

17 juni 2014

Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser inom vård och omsorg och ställer krav på tre av fyra. Vård- och omsorgspersonal utsätts för stora risker att skada sig, framför allt när patienter ska förflyttas.

Inspektionerna har genomförts under 2013 och 2014 och ingår i Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnodominerade arbetsplatser. Arbetsgivaren inom vård och omsorg behöver bli mer medvetna om riskerna, enligt arbetsmiljöinspektör Kersti Lorén.

Måste minska riskerna

– Att vi ställer krav på 75 procent av arbetsplatserna vi har besökt är en hög siffra. Det är viktigt att arbetsgivarna minskar riskerna för belastningsskador. Vården växer och det gäller att kunna behålla medarbetare och attrahera nya, säger hon.

Under 2012 angav 28 procent av alla kvinnor och 24 procent av alla män belastning som orsak till arbetssjukdom eller arbetsolycka. Siffrorna fick Arbetsmiljöverket att granska vårdyrken där personal lyfter och förflyttar patienter och brukare.

– Inspektioner har gjorts på arbetsplatser både inom sjukvård och omsorg, offentliga och privata arbetsgivare, på sjukhus och i hemmen. Vi ser att kunskapen om förflyttningsteknik brister – både hos anställda och hos arbetsgivare, säger Kersti Lorén.

Utbildningen varierar

Vid ett tidigare seminarium om belastningsskador visade det sig att sjuksköterskeutbildningarnas syn på att lära ut förflyttningsteknik varierar. På en del håll tas det inte upp förrän på praktiken, på andra ingår det som ett återkommande moment i den teoretiska utbildningen.

– Störst är risken att skada sig när något oförutsett inträffar, så god kunskap om teknik och om hur hjälpmedel används förebygger skador. Liksom att arbetsgivarna har en organisation som minimerar riskerna.

Än så länge har kraven på arbetsgivarna inte lett till något föreläggande eller vite. Uppföljande inspektioner har visat att förbättringar gjorts. Men än finns mer att göra.

– Vi fortsätter tillsynen och ska bland annat titta mer på hur arbeten organiseras och på hur förflyttning av enskilda vårdtagare går till, säger Kersti Lorén.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida