Sjuksköterskebrist

”Patienter ringer och frågar om de kommer att dö”

”Patienter ringer och frågar om de kommer att dö”
Anna Persson Leppänen, jobbar som kontaktsjuksköterska och är förtroendevald på kirurgen i Falun. Foto: Privat

Efter att ha tvingats ställa in viktiga canceroperationer: Nu erbjuder landstinget Dalarna 150 procent i lön till ambulanssjuksköterskor som tillfälligt hoppar över till kirurgen.

18 oktober 2017

Anna Persson Leppänen, Vårdförbundets förtroendevalda på kirurgen i Falun, har nästan tappat rösten på grund av en förkylning. Hon jobbar som kontaktsjuksköterska på mottagningen och hennes patienter, människor som drabbats av cancertumörer i mage och tarmar, är några av dem som nyss fått veta att deras planerade operationer ställs in eftersom det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor på kirurgen. Alla cancerpatienter i Dalarna som kommer att behöva inneliggande vård efter sin operation är drabbade.

Nu måste Anna Persson Leppänen ägna en hel del av sin arbetstid åt att med kraxig röst prata med rädda och oroliga som ringer till mottagningen och ställer frågor som det inte finns svar på.

– Jag pratade med en patient alldeles nyligen som frågade: Kommer jag att dö nu? Kommer cancern att spridas? Patienterna vill ha nya operationstider, men vi kan inte ge några bra svar, säger hon.

Osäker framtid

Operationsstoppet gäller under två veckor. Men om bemanningskrisen kommer att vara löst tills dess vet ingen. Som en krisåtgärd har Landstinget Dalarna nyss gått ut med att ambulanssjuksköterskor inom landstinget kan få 50 procent extra i lön om de snabbt tar korttidsvikariat på kirurgen.

– Vi gör detta för att lösa en akut situation – och för att hjälpa patienterna, säger divisionschefen Tomas Riman till Dalarnas tidningar.

Den här nyheten har gjort personalen på kirurgkliniken väldigt frustrerad, berättar Anna Persson Leppänen. Alla mår dåligt på grund av att operationsstoppet drabbar patienterna. Men att personal från andra avdelningar ska få mer i lön som en kortsiktig lösning, det väcker mycket ilska efter år av slit för att försöka hantera en allt mer ohållbar situation. I praktiken kommer den tyngsta bördan ändå att läggas på ordinarie personal som kan avdelningen och patienterna.

– Personalen är skitförbannad, säger Anna Persson Leppänen.

Svårt sjuka patienter

Hon och Vårdförbundets avdelningsordförande i Dalarna, Kerstin Erlandsson, har en gemensam bild av vad som lett fram till den här krisen. Framför allt handlar det om att vårdtyngden på kirurgkliniken ökat på senare år, utan att personalstyrkan förändrats.

Kerstin Erlandsson, ordförande för Vårdförbundet i Dalarna.

Kerstin Erlandsson beskriver det som att kirurgen i dag bedriver intensivvård, med mycket svårt sjuka patienter som behöver många vårdinsatser, dropp, smärtstillande, antibiotika och så vidare, men med en vårdavdelnings bemanning. Arbetsdagarna eller veckorna består inte längre av toppar och dalar, utan ständiga toppar, berättar hon.

Den tuffa arbetssituationen har fått många erfarna att säga upp sig och byta jobb. I stället har många unga oerfarna anställts, som har ännu svårare att hantera vårdtyngden och därför också väljer att sluta.

Så har det snurrat på och nu är bemanningskrisen ett faktum, med inställda canceroperationer som följd.

Tid och pengar

En möjlig lösning på problemet som personalen diskuterat med varandra är arbetstidsförkortning med bibehållen lön, berättar Anna Persson Leppänen. I dag har landstinget Dalarna inget lokalt avtal om arbetstidsförkortning med Vårdförbundet. I stället har man en egen lösning som innebär att de som jobbar helg, kvällar och natt får mer pengar.

Anna Persson Leppänen har känt sig glad för att de som tar obekväma pass åtminstone får något extra, men samtidigt tror hon att upplägget med extrapengar för obekväm arbetstid kan ha bidragit till problemet.

– Det har i alla fall inte löst något, folk slutar i alla fall. Man orkar inte jobba kvar, säger hon.

Satsa på erfarna

Inför löneförhandlingarna nästa år kommer Vårdförbundet i Dalarna att driva de gamla trotjänarnas sak, berättar Kerstin Erlandsson. Enligt henne har arbetsgivarna varit alldeles för dåliga på att satsa på de erfarna, ge karriärmöjligheter och en lön som får dem att stanna kvar.

– I dag lönar det sig inte att vara den här klippan som stannar på avdelningen och stöttar de oerfarna. Inför lön 2018 måste vi se över den här situationen. Detta är ett generellt stort inpyrt problem, att man har glömt att satsa på trotjänarna, säger hon.

Detta har hänt:

  • I fredags gick kirurgkliniken i Falun ut med att de skjuter på planerade operationer två veckor på grund av sjuksköterskebrist och hög arbetsbelastning.
  • Framför allt drabbas cancerpatienter med tumörer i mage och tarmar och patienter med prostatacancer.
  • Totalt är 24 av 74 vårdplatser på kirurgen i Falun stängda på grund av bemanningsproblem.
  • I dagsläget saknas det tio sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida