Personalen på Mölndals bb tvingas ta 18-timmarspass

Personalen på Mölndals bb tvingas ta 18-timmarspass
På grund av neddragningar tvingas personalen på Mölndals bb att arbeta dubbelpass på upp emot 18 timmar. Arkivbild: Marie Ullnert

Dubbelpass på upp emot 18 timmar, bristande återhämtning och kontroll samt försämrad sömn och stress. Det är verkligheten för personalen på Mölndals bb efter att antalet vårdplatser och bemanningen minskat. Skyddsombuden kräver nu att arbetsgivaren gör något åt problemen.

Anledningen till neddragningen på förlossningsavdelningarna på Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är att antalet födslar väntas minska med ungefär 500-700 under 2012. Som en följd av detta beslutade arbetsgivaren att fem bb-platser och två förlossningsrum skulle stängas. Utöver anställningsstoppet beslutades även att vikariaten inte skulle förlängas på grund av besparingsskäl.

Fler födslar än väntat

– Statistiken är inte korrekt, inflödet av patienter är större än förväntat. Nu har man slimmat på ett sätt som gör att vårdplatser och personal inte räcker till. Därmed går det inte att garantera en bra och säker vård, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Marianne Andersson-Steen.

Den minskade bemanningen har bland annat lett till att personalen ofta arbetar dubbelpass om 16 eller 18 timmar. Konstant överbeläggning gör att personalen inte hinner med den basala omvårdnaden, vilket leder till stress, sömnsvårigheter och bristande kontroll över arbetet.

Anmälan skickad

Enligt Marianne Andersson-Steen har en konsekvensanalys endast genomförts när det gäller stängningen av vårdplatser, men inte utifrån den minskade bemanningen. Hon har skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på att arbetsgivaren redovisar hur hoten mot arbetsmiljön ska åtgärdas.

Vårdförbundet kräver att:

  • Vårdplatser och bemanning motsvarar antalet inskrivna på förlossningen.
  • Varje gång antalet patienter överstiger antalet vårdplatser ska arbetsgivaren göra en riskbedömning för arbetstagarna.
  • Arbetsgivaren ska se till att de anställda kan ta ut sina schemalagda raster.
  • Arbetsgivaren redovisar personalens övertid och antalet dubbelpass som gjorts sedan 1 februari.
?

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida