Hot och våld i vården

Regeringen vill stärka skyddet för blåljuspersonal

Regeringen vill stärka skyddet för blåljuspersonal
Regeringen vill markera att man ser allvarligt på det ökade hotet mot ambulanspersonal på uppdrag. Arkivbild: Colourbox

Ambulanspersonal under utryckning utsätts allt oftare för hot och våld. I dag ska regeringen ta beslut om direktiv för att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal.

22 december 2016

Stenkastning, hot och våld möter alltför ofta personal inom ambulanssjukvården och Vårdförbundet har tidigare krävt att regeringen ska skärpa straffsatserna.

– Det är helt oacceptabelt att ge sig på ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som räddar liv och bedriver avancerad sjukvård ute i samhället, sa förbundets vice ordförande, Johan Larson, i samband med ett möte med inrikesminister Anders Ygeman i våras.

Skyddet ses över

Nu meddelar regeringen att det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal ska ses över. I dag får en särskild utredare uppdraget att föreslå ändringar för att åstadkomma ett straffrättsligt skydd, både för blåljuspersonal och för andra samhällsnyttiga funktioner, skriver regeringen på sin hemsida.

Det stärkta skyddet för blåljuspersonal ingår som en del i det paket med åtgärder mot organiserad brottslighet som inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson presenterade i går.

– Förebyggande insatser och bra kriminalvårdsinatser behövs, men också rätt verktyg för polis och åklagare. Vi måste kunna se till att de mest kriminella kan buras in och aktiviteten mot de kriminella gängen har redan ökat, sa Morgan Johansson vid gårdagens pressträff.

Vill markera allvaret

Anders Ygeman tog upp det oacceptabla i att blåljuspersonal angrips på olika sätt när de försöker utföra sina hjälpinsatser.

– Det finns skäl att markera allvaret i detta och vi fattar beslut om direktiven i morgon, sa han.

I uppdraget ingår att se över om det finns anledning att införa ett nytt brott som riktar sig mot dem som hindrar polisen, räddningstjänsten eller ambulanssjukvården. Även skyddet för samhällsnyttig egendom, som fordon, socialkontor, polishundar eller polishästar ska ses över.

Riksåklagaren Anders Perklev har utsetts till särskild utredare. Om ett och ett halvt år ska han presentera sina förslag för regeringen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida