automatisering

Robot tar över beredning av cytostatika

Robot tar över beredning av cytostatika
Den nya roboten har precis installerats i Akademiska sjukhusets nybyggda vård-och behandlingsbyggnaden som öppnar i februari.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Den nya roboten är placerad på sjukhusets nya centrala beredningsenhet i den nya vård- och behandlingsbyggnaden. Totalt kommer 22 personer att arbeta där, dels med roboten, dels ute på vårdavdelningar. Inom enheten finns ett renrum med fler beredningsrum än tidigare. Även hanteringen av injektionssprutor och elastomeriska, det vill säga engångs, pumpar kommer att ske mer automatiserat.

Fördel för arbetsmiljön

Omkring 17 500 cytostatikainfusioner per år bereds på sjukhuset Akademiska.

– Att personalen slipper blanda till cytostatika manuellt har många fördelar, inte minst för arbetsmiljön. Beredningen kommer att ske i en sluten säkerhetsbänk vilket gör att man inte riskerar att exponeras för giftiga ångor. Automatiseringen gör också att spårbarheten ökar vilket är positivt för patientsäkerheten, säger Hans Sjöberg, avdelningschef läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Tid frigörs

Tidigare hade sjukhuset avtal med Apoteket om driften av cytostatikaberedning, men från och med 1 februari 2019 drivs verksamheten i egen regi.

Alla cytostatikadoser kommer att vägas före leverans och alla steg övervakas av kameror och vågar.

– En annan fördel är färre monotona arbetsuppgifter och att tid frigörs för farmaceuter, som kan arbeta mer ute på vårdavdelningarna som konsulter i läkemedelsfrågor, framhåller Mattias Paulsson, apotekare som arbetar med införande av automation i läkemedelshanteringen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida