Attentatet i Stockholm

Säkerheten i vården ska utredas

Säkerheten i vården ska utredas
Drottninggatan i fredags. Foto: TT

Terrorattacken på Drottninggatan blev en stor prövning för sjukvården i Stockholms läns landsting. Nu vill landstingspolitikerna lära sig av händelsen och förbättra säkerheten i vården.

11 april 2017

I går tackades personalen inom bland annat ambulanssjukvården och akutsjukvården av den politiska ledningen i Stockholms läns landsting för sina viktiga insatser i samband med terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm.

– Både sjukvården och alla som finns utanför landstingets krisledningssystem säger att det har fungerat exemplariskt. Det var också det ord som sjukvårdsministern använde när han ringde mig i lördags. Men vi kan ändå använda oss av den här händelsen och lära oss av den om det i framtiden skulle inträffa något ännu större, säger Irene Svenonius (m), finanslandstingsråd.

När landstingspolitikerna träffat vårdpersonal som deltog i räddningsinsatsen har det pekats på framför allt tre områden där det kan behövas andra rutiner i framtiden om en liknande krissituation skulle uppstå igen.

Landstingsdirektören får därför i uppdrag att utvärdera fredagens insats och komma med förslag på konkreta åtgärder för att stärka säkerheten i sjukvården, med särskilt fokus på:

  • Ambulanspersonalens skyddsutrustning: Kan det behövas exempelvis hjälmar och skyddsvästar i ambulanserna?
  • Säkerheten vid akutsjukhusen: Hur ska landstinget agera om det finns en hotbild mot sjukhusen vid en terrorattack?
  • Transporter av nyckelpersoner till vården vid ett katastrofläge: Den här gången fanns det mer personal än vad som behövdes på akutsjukhusen i Stockholm. Men vad händer vid en större kris, om lokaltrafiken står helt stilla och akutsjukhusen behöver mer personal?

Det är frågor som detta som landstingsdirektören nu får i uppgift att titta på. Samtidigt ska vårdens insats i samband med fredagens terrorattack i Stockholm utvärderas i stort.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida