Samband mellan sjukskötersketäthet och antalet dödsfall studeras

En dansk rapport har visat att färre sjuksköterskor leder till fler dödsfall och komplikationer i vården. Vårdförbundet ska ta reda på hur det ser ut i Sverige genom att stödja ett stort europeiskt forskningsprojekt.

Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundets styrelse, tycker att det ska bli intressant att se vilken roll sjuksköterskornas kompetens har för kvaliteten på vården.

– Vår hypotes är att det finns ett samband mellan kvaliteten och hur sjuksköterskorna har det på jobbet, säger hon.

I den danska rapporten som kom i våras har den forskning som hittills finns på området gåtts igenom. Bland annat ingår den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aikens studier kring hur sjuksköterskornas arbetsförhållanden påverkar den vård som patienterna får.

Andra förhållanden i Sverige

Men de förhållanden som gäller för den amerikanska hälso- och sjukvården är inte direkt överförbara på europeisk sjukvård. Därför har EU beslutat att delfinansiera en europeisk studie, ledd av sjuksköterskan och professorn Walter Sermeus från Katholieke Universiteit i Leuven i Belgien tillsammans med Linda Aiken och hennes forskargrupp.

Förutom Sverige och Finland ska ett tiotal andra europeiska länder delta. Även Kina, Botswana och Sydafrika ingår i projektet.

Den svenska delen ska ledas av professor Carol Tishelman vid Medical Management Center på Karolinska institutet i Stockholm, tillsammans med projektsamordnaren Rikard Lindqvist.

Carol Tishelman har genom sin långa erfarenhet av forskning och kliniskt förändringsarbete visat att utan tillräcklig och stabil sjuksköterskebemanning är det nästan omöjligt att åstadkomma positiva och stabila förändringar i vården.

Vårdförbundet stödjer projektet

Vårdförbundet har beslutat att stödja projektet genom att bland annat skicka ut enkäter via medlemsregistret till ett stort antal sjuksköterskor verksamma på allmänmedicinska, allmänkirurgiska och ortopediska kliniker.

Eftersom det rör sig om ett EU-projekt där all data måste vara jämförbar, gick det inte att inkludera fler av Vårdförbundets yrkesgrupper.

– Men det är något vi kanske kan få möjlighet till längre fram. Det här är en bra start som ger oss en stor möjlighet att faktiskt börja få fram siffror och fakta kring de här frågorna, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Projektet startar nästa år och ska pågå till 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida