Ivo-beslut

Särskilt boende stängs efter missförhållanden

Ledning saknas, det är mögel i lokalerna och kökspersonal har fått rycka in i omsorgsarbetet.

16 oktober 2015

Med omedelbar verkan vill Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, stänga det privatägda boendet i Småland där 14 personer med olika psykossjukdomar, beroende- eller ångestproblematik bor. Personer med stora omvårdnadsbehov. Missförhållandena är så allvarliga att det är fara för deras liv och hälsa.

Ivo skriver i sitt beslut att det saknas ledning och styrning, behandlingsinnehåll, och systematiskt kvalitetsarbete. Boendet är underbemannat och personalen brister i kompetens. Det finns mögel i lokalerna, som är så dåliga att de måste betraktas som en sanitär olägenhet med bland annat urin på golvet.

Kritiken är mycket allvarlig. Boendet anses inte uppfylla kraven på god vård, enligt hälso- och sjukvårdslagen. Patienternas behov av trygghet och behandling är inte tillgodosett.

Ingen verksamhetschef

Ivo konstaterar att god vård kräver föreståndare och verksamhetschef – vilket saknas. Den senast anställda föreståndaren slutade vid årsskiftet 2014/2015.

Att det saknas en ledning har fått stora konsekvenser för verksamheten. Personalen har skrivit till Ivo och berättat om arbetsmiljöproblem, hopplöshet och många sjukskrivningar.

Enligt Ivo innebär bristerna i personalens kompetens att de boende utsätts för fara. Men även personalens hälsa är hotad. Sjukskrivningarna leder till personalbrist och det finns anställda som har tvingats arbeta 30 timmar i sträck.

Sjuksköterskan vill inte tillbaka

Den enda sjuksköterskan vid boendet saknar specialistutbildning i psykiatri. Hon är sjukskriven och vill inte komma tillbaka. I september ringde hon till Ivo och berättade att kökspersonal utan någon omvårdnadskompetens ryckte in i vårdarbetet.

Så här berättade en annan ur personalen: ”De boende mår mycket sämre och känner av personalens oro. Hela situationen har förvärrats. Det är kaos med smuts och tvätt. Det plockas in vikarier som inte får tillräcklig bredvidgång, så de vet inte vad de ska göra och hur boendet ska skötas.” …”Situationen är ohållbar.”

Inte bara personal, utan även boende och placerande kommuner har framfört klagomål till Ivo. Senaste den 23 oktober ska boendet ha upphört med sin verksamhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida