Sjuksköterskorna flyr akuten i Trollhättan

Sjuksköterskorna flyr akuten i Trollhättan
Ett 20-tal sjuksköterskor har redan sagt upp sig från akuten på länssjukhuset i Trollhättan.

Sedan i september har 19 sjuksköterskor sagt upp sig från akutmottagningen på länssjukhuset i Trollhättan, delvis beroende på en extrem arbetsbelastning. Efter att sjukhusdirektören ensidigt beslutat införa tre semesterperioder befaras att ännu fler ska sluta. De är trötta på detaljstyrningen uppifrån.

Upprörda medlemmar hört av sig till Vårdförbundet. De är djupt oroade över att arbetsmiljön aldrig blir bättre. Nu befarar Vårdförbundet att fler ska lämna akuten.

– Det är väldigt oroande, nu ringer sjuksköterskor jag aldrig skulle ha trott ville sluta och berättar att de inte orkar hålla ångan upp längre, de ser ingen ljusning. De är upprörda över den detaljstyrning som beslutet om tre semesterperioder innebär. Sommaren kommer att bli extra jobbig eftersom det blir en längre tid med enbart sommarbemanning, säger Haide Gårdlind Mellgren, vice ordförande för Vårdförbundet Västra Götaland.

Ogenomförbar plan

Tanken med tre semesterperioder var att klara sommaren och få en bättre arbetsmiljö, där en tredjedel av arbetsstyrkan i taget ska arbeta, hälften nya i jobbet och hälften erfarna. Men enligt Haide Gårdlind Mellgren går det inte att alltid få den fördelningen. 

Sjuksköterskorna på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näls, akutmottagning i Trollhättan får redan jobba både dubbla pass, extrapass och ändra sina arbetstider för att arbetsbelastningen är så extrem. Mottagningen är dimensionerad för ett patientflöde på uppåt 50 patienter om dygnet. Många gånger kommer det betydligt fler. Toppnoteringen ligger på 220 patienter på ett dygn.

– Man har satt in nya sjuksköterskor men de tar tid att lära upp, tid som inte finns. Det är synd om både de nya och de gamla. Ett arbetsmiljöarbete pågår, vi har en fortlöpande dialog med arbetsgivaren och vi har en handlingsplan, men i dagsläget är det inte tillräckligt. Större lokaler och mer personal är kanske inte lösningen på problemen när det gått så här långt, säger Haide Gårdlind Mellgren.

Ingen återhämtning

Enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud Christina Samstrand började arbetsmiljön försämras redan 2004, i samband med förändringar och omorganisationer. Sedan dess har sjuksköterskorna aldrig fått någon ro.

– Det finns ingen tid för återhämning. Vi befarar att fler erfarna sjuksköterskor säger upp sig. Och vi är djupt oroade över vad det får för följder för dem som är kvar och för de nya, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida