Skyddsombuden i Linköping kräver svar om arbetsmiljön på akuten

Skyddsombuden i Linköping kräver svar om arbetsmiljön på akuten
Närsjukvårdsdirektören Henrich Wilander på Linköpings universitetssjukhus anser att Vårdförbundet slår in öpnna dörrar med sin 6.6a-anmälan. Foto: Linköpings universitetssjukhus

Vårdförbundets förtroendevalda i Linköping har tröttnat på att ingenting görs åt den dåliga arbetsmiljön på universitetssjukhusets akutmottagning. En begäran enligt arbetsmiljölagen har skickats till sjukhusledningen. Men närsjukvårdsdirektören tycker att Vårdförbundet slår in öppna dörrar.

Skyddsombuden begär i sin 6.6 a-anmälan att cheferna svarar på frågor om hur arbetsbelastningen ska minskas, hur bemanningen ska ökas och hur sjuksköterskor ska få tid till verksamhetsutveckling och egen kompetensutveckling.

”Arbetsförhållandena på akutmottagningen på US är oacceptabla och innebär risk för ohälsa hos sjuksköterskorna”, konstaterar de i sin anmälan.

– Det har gått för lång tid utan att några åtgärder har vidtagits. Cheferna på akuten har försökt att lösa bemanningsproblemen genom att införa attraktivare arbetstidsmodeller – men de är bakbundna av politikerna. Personal slutar för att de blir slitna och något måste göras nu, säger Ragnhild Karlsson vice ordförande i Vårdförbundet i Östergötland och huvudskyddsombud.

Inte värre än andra

Henrich Wilander, närsjukvårdsdirektör på universitetssjukhuset i Linköping, är en av dem som har fått Vårdförbundets anmälan. Han håller med om att det finns problem på akutmottagningen – även om han inte anser att de är mycket värre än på andra akutmottagningar av samma storlek.

– Inflödet av patienter till akuten har ökat och en viktig åtgärd är att undersöka om patienter kan styras till andra delar av sjukvården. Situationen på akuten förvärras också av att det är brist på vårdplatser på övriga sjukhuset, vilket gör att utflödet av patienter inte fungerar som det ska, säger han.

Åtgärder redan på gång

Däremot säger närsjukvårdsdirektören att åtgärder redan är på gång och att Vårdförbundet slår in öppna dörrar med sin arbetsmiljöanmälan. Den viktigaste åtgärden är arbete två av fem helger i stället för varannan helg. Det har Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Patrizia Bjerkegren, tidigare kommenterat med att det är bra, men att det krävs mer än så.

Henrich Wilanders räknar med att den minskade helgtjänstgöring ska finansieras med minskad övertidsersättning och minskade introduktionskostnader. Han vill också göra en satsning på att höja allmänsjuksköterskornas löner.

– Det är en satsning som vi måste finansiera själva och jag har gett verksamhetscheferna i uppdrag att skriva en handlingsplan för hur det ska göras möjligt, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida