Stor sjuksköterskestudie om patientsäkerhet

I slutet av februari genomförs en av de hittills största undersökningar som gjorts på sjuksköterskor i Sverige. Hela 33 000 av Vårdförbundets medlemmar erbjuds att ge sin syn på frågor kring den egna arbetsmiljön och patientsäkerheten.

14 januari 2010

– Ju fler som svarar desto bättre analyser kommer vi att kunna göra, säger projektsamordnaren och sjuksköterskan Rikard Lindqvist.

Själv är han övertygad om att den slutliga forskningsrapporten blir ett viktigt instrument för vårdpersonal som vill övertyga politiker om vikten av att ha en god bemanning, rimliga arbetstider med mera.

– Sjuksköterskorna har få arbetsgivare vilket gör det svårt för dem att ”rösta med fötterna”. Därför bli den här typen av forskning betydelsefull för dem som underlag för diskussion, säger Rikard Lindqvist, som till vardags är kanslichef på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Amerikanska studier

Den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken har i flera studier visat att sjuksköterskors arbetsförhållanden i hög grad påverkar kvaliteten på den vård som patienterna får.

Och då handlar det inte bara om mjuka värden som omhändertagande och bemötande. Det finns starka samband mellan arbetsmiljön och patientsäkerheten. Ju sämre den är desto större är risken för återinläggningar, vårdrelaterade infektioner och dödsfall.

Men de förhållanden som gäller för den amerikanska vården är inte direkt överförbara till europeiska förhållanden. För några år sedan väckte därför dåvarande omvårdnadschefen vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Marie-Louise Orton, frågan om inte en liknande studie borde göras här. Tillsammans med professor Carol Tishelman vid Medical management center på Karolinska institutet kontaktades Linda Aiken i USA för att ta fram en forskningsplan.

EU med på noterna

I Sverige fanns det ingen som var beredd att bekosta en sådan studie. Desto större var intresset hos EU som har beslutat att delfinansiera en europeisk studie.

Förutom Sverige och Finland deltar ett tiotal andra europeiska länder. Även Kina, Botswana och Sydafrika ingår i projektet. Norge har påbörjat en liknande studie som ska koordineras med den europeiska.

Den svenska delen leds av professor Carol Tishelman.

– Det vi bland annat vill ha reda på är hur svenska sjuksköterskor egentligen mår och hur säker den vård som de bedriver är jämfört med i andra länder, säger hon.

Vårdförbundets register används

Vårdförbundet stödjer projektet genom att upplåta sitt medlemsregister och står även för utskicken av enkäterna.

De som deltar kan antingen svara på webben eller på traditionella pappersenkäter. Utskicket sker i slutet av februari, datainsamlingen sker i mars och i juni ska den första rapporten vara inlämnad till EU.

– Men jag hoppas att vi ska kunna presentera åtminstone lite grundläggande data i samband med Vårdtåget som tuffar igång den 17 maj, säger Carol Tishelman.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida