Hot och våld i vården

Utredningen om hot och våld i vården tidigareläggs

Utredningen om hot och våld i vården tidigareläggs
I takt med att skjutningarna ökat i samhället utsätts vårdpersonalen som ska tar hand om offren för allt mer hot och våld. Foto: Anders Olsson

Regeringens utredning om hot och våld mot vårdpersonal tidigareläggs. På ett rundabordsmöte med bland andra Vårdförbundet berättade justitie- och inrikesministern Morgan Johansson att den ska vara klar strax efter årsskiftet.

27 september 2017

– Känslan jag fick från mötet är att regeringen ser allvarligt på den situation som uppstått med allt mer hot och våld i vården. Det är bra. Vården är en samhällsfunktion som räddar liv och där personalen själva blir hotade till livet. Det kan vi aldrig acceptera.

.

Det sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro direkt efter ett rundabordssamtal om hot och våld i akutsjukvården som Morgan Johansson och socialministern Annika Strandhäll höll i morse.

Med på mötet fanns även företrädare för Läkarförbundet, Kommunal, Polisen, Sveriges kommuner och landsting, Almega säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet.

Den så kallade blåljusutredningen, som från början handlade om hur man ska förhindra hot och våld mot bland annat ambulanspersonal genom skärpta straff, innefattar nu hela vården, inklusive, hemsjukvården, hemtjänsten och socialtjänsten. Utredningen var tänkt att bli klar i juni nästa år. På mötet meddelade Morgan Johansson att den nu ska vara klar redan vid årsskiftet.

Fler och fler skjutningar

Vårdfokus har i en rad artiklar berättat om hur hot och våld har ökat inom sjukvården och hur problemen upplevs av vårdpersonal. På bara några få år har det skett en dramatisk ökning av antalet patienter som vårdas på sjukhus för skottskador och annat gängrelaterat våld. Personalen som tar hand om dessa patienter är utsatta och tvingas hela tiden vara på helspänn.

– Med de unga kriminella, deras anhöriga och vänner vet man aldrig vad som kan hända, berättade sjuksköterskan Carina nyligen i ett reportage i Vårdfokus.

Inte bara på akuten

På mötet lyfte Vårdförbundet fram vikten av att inte stirra sig blind på de ofta dramatiska situationer som uppstår på akutmottagningar när någon blivit skjuten. Hot och våld förekommer överallt i vården. Som Vårdfokus tidigare berättat har exempelvis Skånes universitetssjukhus nyligen beslutat att förse personalen inom kvinnosjukvården i Malmö med överfallslarm.

Socialministern Annika Strandhäll.

– Den breddning av bilden som Vårdförbundet och de andra företrädarna för vårdprofessionerna bidrog med är viktig. Vi måst tänka bredare för att trygga arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonalen, sa socialministern Annika Strandhäll efter mötet.

En annan synpunkt som Vårdförbundet förde fram under mötet var vikten av att polis, väktare, vårdpersonal och arbetsgivare arbetar tillsammans för att vårdpersonalen ska vara förberedda på vad som väntar dem när det exempelvis skett en gängrelaterad skjutning. Men också att samhället måste arbeta förebyggande med de unga så att våldet aldrig uppstår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida