överbeläggningar

Utskrivningsklara patienter fyller fyra avdelningar på Sahlgrenska

Utskrivningsklara patienter fyller fyra avdelningar på Sahlgrenska
Färdigbehandlade sköra äldre får inte plats i omsorgen utan blir kvar på sjukhuset.

Just nu väntar 70 äldre patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset på plats i korttidsboende. Sjukhuset är överbelagt och vintersäsongen har bara precis börjat.

De gamla och mycket gamla patienterna som vårdats på sjukhuset kan inte skrivas ut till korttidsboenden för de är fulla av personer som väntar på plats på särskilt boende – där det också saknas platser.

– 70 patienter motsvarar nästan fyra avdelningar, det är ett jättebekymmer som spetsat till sig under hösten, säger Maria Taranger, verksamhetschef på kliniken för medicin, geriatrik och akutmottagningen Östra, kallad MGA.

Drygt 20 av de cirka 70 väntande patienterna finns på hennes klinik.

– Överbeläggningen är ett problem för både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Frågan är vad som händer när puckeln kommer efter jul.

Behövs fler äldreboenden

Maria Taranger upprepar att hon inte vill utmåla kommunerna som skurkar för att de inte tar hem patienterna, men att problemet måste lösas. Alla dessa kroniskt sjuka människor måste få leva sina liv utanför sjukhusets väggar, poängterar hon.

Eva-Karin Elkjaer är sjuksköterska och vård- och omsorgskoordinator på MGA och sköter för sjukhusets räkning kontakten med de centrala boendesamordnarna i Göteborgs stad.

– Vi har förstått det som att det blivit både färre platser på särskilda boenden och fler behövande äldre. Kombinationen gör att det blir en stasning i systemet. 

Antalet särskilda boenden skulle behöva bli fler.

Omöjligt åka hem

– Gamla, svaga människor får inte plats i särskilda boenden utan får bo hemma tills de faller omkull, får en lunginflammation eller urinvägsinvägsinfektion. Situationen blir ohållbar och då körs de hit och sedan är det omöjligt för dem att åka hem igen.

Eva-Karin Elkjaer är förfärad över hur de gamla behandlas. Många av dem är födda på 1920-talet, har svaga nätverk och är multisjuka.

– Sjukhuset kan sällan tillföra något bra till den patientgruppen, det är ingen bra miljö för dem att vara i, ofta blir de sämre. Det är förfärligt hur vi behandlar våra mest sköra äldre, de ansvariga skulle skämmas, säger hon med eftertryck.

Hur påverkas personalens arbetssituation av överbeläggningarna?

– Det blir ju trångt och besvärligt. Det är individuellt hur man reagerar men många känner det tröstlöst och som att vi inte gör ett bra jobb.

”Komplicerad fråga”

Daniel Bernmar (V) är kommunalråd i Göteborgs stad med ansvar för äldreomsorgen. Bristen på särskilda boenden och korttidsboenden är ett ”känt dilemma”, säger han. Fram till för två år sedan minskade den äldre befolkningen i Göteborg och boenden lades ner. Nu har antalet vänt uppåt och behovet ökar.

– I somras öppnade vi ett nytt korttidsboende med 30 platser och vi ska återställa en del nedlagda platser i särskilt boende. Det är en komplicerad fråga och vi för en dialog med Sahlgrenska om var gränsen går mellan vård och omsorg.

Så fast läkare säger att patienterna är färdigbehandlade och mår sämre av att vara kvar på sjukhuset, är det inte säkert att det stämmer, menar du?

– Det är inte självklart att patienterna inte behöver sjukvård bara för att läkare säger det. De med behov av vård på äldreboenden är mycket större än för tio år sedan och vi har en mycket bättre kommunal äldresjukvård i dag. Det vet läkarna och därför skriver de mer naturligt ut patienterna dit.

Äldrevården

Andelen äldre som bor på särskilt boende blir allt mindre.Sedan år 2000 har andelen minskat med en dryg tredjedel. Det är numera bara de allra sjukaste som får plats, visar en granskning som Vårdfokus skrev om nyligen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida