Vårdskuld och arbetsmiljö

Vårdförbundet kritiskt till rapport om vårdskulden

Vårdförbundet kritiskt till rapport om vårdskulden
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är kritiskt till att SKR beskriver hur vården påverkats av corona utan att nämna personalen. Foto: Dan Lepp

Enligt SKR har den planerade vården inte påverkats så mycket av coronapandemin som många befarat. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att personalperspektivet helt glöms bort: "Arbetsgivaren använder piska istället för att ge våra medlemmar återhämtning".

10 november 2020

I dag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en ny rapport om hur sjukvården i Sverige hittills påverkats av coronapandemin.

När belastningen var som störst intensivvårdades nästan 800 patienter samtidigt, varav över 500 covidpatienter. Som mest fanns det cirka 1 100 beläggningsbara iva-platser med respirator att tillgå. För att klara detta behövde personal flyttas och en del övrig vård stå tillbaka – särskilt under våren.

Läs även: Många med obearbetade trauman när smittan ökar

Enigt SKR har färre patienter utretts inom cancervårdens standardiserade vårdförlopp och färre har påbörjat behandling. Färre kvinnor har deltagit i screening för livmoderhalscancer. Färre har remitterats från primärvård till specialiserad vård. Färre patienter har kunnat opereras och fler har fått vänta längre på behandling.

”Utmaningar som vården stått inför sedan tidigare har förstärks under pandemin, och en hel del patienter får inte vård i den tid man förväntar sig och under vanliga omständigheter skulle ha fått”, står det i rapporten.

Lyfter fram positivt och negativt

Samtidigt vill SKR lyfta fram positiva exempel från pandemin. Omhändertagandet för stora diagnosgrupper såsom stroke och hjärtinfarkt håller fortsatt god kvalitet. Även om de fysiska besöken i primärvården minskade kraftigt har många ändå fått hjälp tack vare en snabb digital omställning. SKR nämner även en förbättrad samverkan mellan regioner och kommuner, som bland annat bidragit till att antalet utskrivningsklara patienter på sjukhusen minskat.

När smittspridningen avtog under sommarmånaderna återgick vården till ”ett läge nära det normala”, enligt SKR. Fram till slutet av augusti hade 80 procent av de planerade operationerna utförts jämfört med samma period 2019.

”Trots ansträngda förhållanden har coronapandemin alltså inte fått så omfattande negativa konsekvenser på den planerade vården som befarats och ofta framställts”, skriver Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vårdförbundet: ”Slutkörda medlemmar”

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är kritisk till att SKR helt missar personalperspektivet i sin rapport. Hon menar att det är dålig personalpolitik.

Läs även: Övertiden ökar dramatiskt när proverna väller in

—SKR målar upp en bild av att det är ganska bra därute. Men redan innan pandemin var det köer inom flera delar av vården. Vi ser nu att cancerdiagnoserna fördröjs ännu mer, vilket kommer belasta vården rejält när patienterna får vård senare än vanligt. I rapporten nämns inte heller att våra medlemmar är slutkörda. Flera fick inte fyra veckors sammanhängande semester, och sa upp sig i slutet av sommaren. De försvinner från arbetsplatserna nu i november, samtidigt som smittspridningen ökar snabbt, säger Sineva Ribeiro.

Efterlyser bättre personalpolitik

Att en del köer, framför allt de till operation, har kunnat hållas relativt korta beror enligt Sineva Ribeiro på att arbetsgivaren kört hårt med personalen.Övertiden ökar kraftigt på många håll, och en del arbetsgivare strävar efter att korta köerna, bland annat genom att även operera på helger – i vissa fall mot en särskild ersättning för personalen. 

Läs mer: Tuffare arbetstider blev tacken för slitet

— Vi har under långt tid haft en kompetensbrist i vården, i hela kedjan från diagnos till eftervård, vilket gör att det inte finns några marginaler. Att arbetsgivarna just nu använder piskan riskerar att driva bort ännu fler från sjukhusvården. Vi har inte råd att förlora en enda i dessa livsviktiga yrken. Nu måste arbetsgivarna skärpa sig och ta hand om personalen. De måste ge dem vila och återhämtning — och bedriva en personalpolitik som gör att fler vill börja, och stanna kvar, inom vården.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida