sommaren 2020

Vårdförbundet nobbar centralt avtal om semester

Vårdförbundet nobbar centralt avtal om semester
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef, säger att medlemmarna behöver sin återhämtning nu, under de ljusa sommarmånaderna.

Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet säger nej till förslaget om att göra december till en semestermånad. Därmed är möjligheten till ett centralt avtal borta. "Våra medlemmar behöver sin sommarledighet", säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

22 april 2020

Under nästan en månads tid har Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet förhandlat med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona om hur vårdpersonalens semester ska hanteras under den pågående coronakrisen. 

Huvudprincipen är att fyra veckors sammanhängande semester ska förläggas under juni, juli och augusti, men det finns möjlighet att förlänga perioden med maj och september månad, efter MBL-förhandlingar. SKR:s första förslag var att addera även oktober, men det sa samtliga fackförbund nej till.

Det senaste förslaget var att hela eller delar av den sammanhållna semestern skulle kunna förläggas under december, efter MBL-förhandling. Flyttad semester till december skulle kompenseras med 7 500 kronor per vecka. Även det förslaget nobbas nu av de tre fackförbunden.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ser risk för sjukskrivningar

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, vill att semesterplaneringen hanteras lokalt, tillsammans med Vårdförbundets förtroendevalda, utifrån de överenskommelser som redan finns. Hur långt smittspridningen gått och vilka möjligheter det finns att ge sommarsemester skiljer sig åt över landet.

Hon tror att ett centralt avtal hade fungerat som en allt för stark signal om att det nu inte bara är möjligt, utan även okej, att skjuta problemet framför sig.

– Många av våra medlemmar jobbar hårdare än de någonsin gjort förut, 50-60 timmar varje vecka. De vårdar svårt sjuka patienter iklädd full skyddsmundering, och ibland under stor etisk press. De behöver sin återhämtning nu, under de ljusa sommarmånaderna. De kan inte vänta till december. Det finns dessutom en risk att pandemin slår till i en andra våg och de får vänta ytterligare. Då riskerar vi att se sjukskrivningstalen skjuta i höjden, säger Annelie Söderberg.

Måste säkra bemanningen

Hon menar att arbetsgivarna har ett lika stort ansvar som förut, om inte ännu större, att värna en god arbetsmiljö och minimera riskerna för skador och sjukdom hos personalen. Hon tycker att arbetsgivarna ska behålla den extrapersonal som tagits in under coronakrisens tyngsta fas, för att kunna planera för en god vård men också för att kunna garantera återhämtning under sommaren för den personal som jobbat hårt.

– För arbetsgivarna verkar det vara väldigt viktigt att kunna skjuta på semestern. Men det är kortsiktigt tänkt. Vi har en stor brist på sjuksköterskor, framför allt inom intensivvården. Vi har inte råd att de blir sjuka eller lämnar yrket, då kommer fler patienter att dö. Arbetsgivaren måste säkra en uthållighet i bemanningen, precis som man försöker säkra upp skyddsutrustning och mediciner, säger Annelie Söderberg.

En oviss framtid

Efter beskedet från Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet lägger SKR nu ner försöken att enas om semesterperioder. De lokala arbetsgivarna kan inte längre hållas på halster om ett eventuellt centralt avtal utan måste komma igång med sin planering. Det berättar Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Jeanette Hedberg, SKR. Foto: Hans Alm

Hon är besviken över att förhandlingarna strandade. Hon delar Annelie Söderbergs bild av att många jobbar hårt och att deras återhämtning behöver tryggas, men understryker att framtiden är oviss.   

Kan förläggas när som helst

– Lagen och kollektivavtalet ger arbetsgivarna möjlighet att förlägga semester när man vill, om det som nu under coronapandemin finns särskilda skäl. Vården måste bemannas, alla kan inte vara lediga samtidigt. Vi ville hitta en central lösning som säkerställer att de medarbetare som nu jobbar under tuffa förhållanden och gör fantastiska insatser får sin semester. Att underlätta i den lokala semesterplaneringen och ge alla något gemensamt att förhålla sig till. Det hade lugnat läget och minskat risken för lokala tvister och diskussioner om semester, säger Jeanette Hedberg.

Enligt många experter kan vi vänta oss en lugnare period under sommaren, och att pandemin kanske skjuter fart till hösten igen. Är det inte bättre att använda sommaren till semestrar, vilket även är bäst för hälsan?

– Jo, tanken är att arbetsgivarna i första hand ska använda de vanliga reglerna och förlägga semestern till juni-augusti, med möjlighet att bygga på med maj och september. Men vi ville ge möjligheten att spela med ytterligare en månad om bemanningen inte kan säkras, i första hand på frivillig väg och där personalen får en bra kompensation. Vår tanke var inte att hela semestrar skulle förläggas i december, säger Jeanette Hedberg.

Nu kommer semestern att hanteras enligt de regler som finns i lagen och kollektivavtalet. Det finns också möjlighet att träffa lokala avtal om semestern. Redan nu flaggar dock en del regioner och kommuner för att det kommer bli svårt att garantera semester under sommaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida