Vårdhygien

Varför följs inte hygienreglerna?

Varför följs inte hygienreglerna?
Med rätt förutsättningar skulle hygienreglerna efterlevas bättre, tror Maria Lindberg. Arkivbild: Mostphotos

Vårdrelaterade infektioner drabbar både personal och patienter. Nu ska forskare i Gävleborg studera varför vårdpersonalen inte alltid lever som de lär.

19 september 2017

Maria Lindberg, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på Enhet för patientsäkerhet inom Region Gävleborg, är en av forskarna i projektet som förväntas pågå i åtminstone fem år framåt. Den första delen kommer att handla om smittspridning ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Att bli smittad på arbetsplatsen påverkar de anställda både fysiskt och psykiskt, trots det följs inte hygienreglerna som de borde. Vi inom vården är bra på att följa reglerna när vi känner till en specifik smitta, men i andra fall prioriterar vi bort dem, säger Maria Lindberg.

Kan starta redan i höst

Högskolan i Gävle har beviljat medel som innebär att en doktorand kan anställas och att den forskning som skulle ha startat 2018 kommer i gång redan nu under hösten. Maria Lindberg, som tidigare har forskat på hur spridning av resistenta bakterier kan förebyggas, anser att det finns både kunskap och förståelse om hygienregler och om hur smitta kan förhindras bland vårdpersonalen.

Däremot lever man inte alltid som man lär.

Maria Lindberg

– Vi har kunskapen, men vi har också en komplex arbetsvardag med en mängd olika arbetsmoment. Min tidigare forskning visar att sjuksköterskor som blir avbrutna i sitt arbete tar vid där de slutade när de återgår efter avbrottet och det utan att reflektera var händerna har varit, säger Maria Lindberg.

 Att personal sällan får göra en sak i taget och att det saknas tid för diskussion och reflektion över hygienregler och vardagsrutiner gör att det är svårare att förebygga smittspridning i vården. Med rätt förutsättningar tror hon att hygienregler skulle efterlevas bättre.

Tid och öppenhet behövs

– Öppenhet och tid för samtal om hygien krävs för att alla ska kunna ta sitt ansvar och följa de regler och rutiner som finns. Vårdpersonalen känner till hygienreglerna, men det blir ofta en prioriteringsfråga. Det är lätt att slarva med sådant vars konsekvenser inte syns direkt.

I riktlinjer från Världshälsoorganisationen, WHO, finns fem identifierade tillfällen för god handhygien under vårdarbete. Maria Lindberg önskar att de fem momenten satt som ett slags mantra hos all personal:

  • Före patientkontakt.
  • Före rent eller aseptiskt arbete.
  • Efter orent arbete.
  • Efter patientkontakt.
  • Efter kontakt med patientens närmiljö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida