Vårdhygien

Fortsatt nej till engångsärmar

Fortsatt nej till engångsärmar
Tvättade händer och armar är alltid säkrast för patienten, enligt Södersjukhuset. Arkivbild: Mostphotos

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Södersjukhuset för sitt totalförbud mot engångsärmar och vill att sjukhuset lättar på reglerna. Men chefläkaren säger nej och förklarar att det finns goda skäl att kräva bara armar.

15 september 2017

En nyanställd undersköterska på förlossningen på Södersjukhuset i Stockholm fick första dagen på nya jobbet information om att hon behövde arbeta i kortärmat.

Undersköterskan, som är troende muslim och vill täcka armarna av religiösa skäl, hade räknat med att kunna använda löstagbara engångsärmar, vilket hon gjort på tidigare arbetsplatser.

När hon fick nej anmälde hon Södersjukhuset till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kan bli diskriminerande

Nu har ett beslut kommit i hennes fall, som säger att Södersjukhusets och förlossningsklinikens agerande riskerar att överträda förbudet mot indirekt diskriminering.

Bland annat hänvisar DO till ett beslut i tingsrätten i november förra året. Då fälldes Karolinska institutet för indirekt diskriminering efter att ha nekat en tandläkarstudent att använda engångsärmar av religiösa skäl som komplement till plasthandskar, utan att kunna bevisa den ökade risken för smittspridning, enligt tingsrätten.

Ändrar inte reglerna

I Södersjukhusets fall kritiserar DO det generella förbudet. Det kan inte vara så att det alltid är en hygienrisk att skyla underarmarna med engångsärmar, resonerar DO.

Jo, när det gäller allt patientnära arbete går det inte att tumma på hygienen, menar chefläkaren Eva Tillman och berättar att Södersjukhuset inte kommer att ändra på sina regler trots DO:s kritik.

– Vi tänker på patientsäkerheten och vårdhygienen är jätteviktig. Då är det kortärmat ovanför armbågen som gäller, så att man kan tvätta sig ordentligt. Inga lösa ärmar.

Tvål, vatten, sprit

Hon tycker att det finns stora missförstånd när det gäller engångsmaterial i vården. Även när det gäller de flitigt använda plasthandskarna som hon skulle vilja se på vårdpersonalens händer betydligt mer sällan.

– En tvättad och spritad arm eller hand är mycket renare än en handske eller en plastärm. Plasthandskar ska du bara ha om du ska skydda dig själv. Men nästan aldrig när du ska ta hand om en patient, säger hon.

Viktigt att förklara

Annelie Danneteg, chefbarnmorska på förlossningen på Södersjukhuset, har svårt att se hur löstagbara engångsärmar skulle kunna användas på ett hygieniskt och praktiskt sätt i det patientnära arbetet inom förlossningsvården. Däremot är det enligt sjukhusets klädregler tillåtet med långärmat i korridorer och personalrum, berättar hon.

– Självklart tar vi en anmälan som den här på stort allvar. En sak som vi ska bli ännu bättre på är att informera om våra klädregler tidigt, vid anställningsintervjuer, säger Annelie Danneteg.

Undersköterskan som DO-anmälde SÖS har valt att jobba på en annan arbetsplats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida