Värmland. Krafttag tas för bättre arbetsmiljö på vårdcentral

Timvikarier, vidareutbildning och utökade tjänster ska lösa problemen på Eda vårdcentral i Åmotfors.

3 januari 2014

Som Vårdfokus tidigare berättat har Eda vårdcentral i Åmotfors haft långvariga arbetsmiljöproblem. Den ständiga underbemanningen har belastat sjuksköterskorna hårt.

Bristen har varit störst på läkarsidan vilket inneburit att de ordinarie sjuksköterskorna har fått ta allt större ansvar.

Anmälde arbetsgivaren

Gång på gång påtalade sjuksköterskorna den orimliga arbetssituationen. När det var som värst i höstas uppmanades de till och med att ta över vissa läkaruppgifter, som att bedöma hudförändringar. Då fick sjuksköterskorna nog och anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Nu svarar arbetsgivaren med en rad åtgärder. En konsult från landstinget har anlitats för att förbättra arbetsmiljön. Försöken att rekrytera läkare fortsätter, och att få de som utbildas att vilja stanna kvar inom allmänmedicin.

Även för sjuksköterskorna märks förändringar. Då vårdcentralen ser pensionsavgångar framöver erbjuds utvalda att vidareutbilda sig, och utöka sina tjänster. Fler timanställda anställs också, vilket är helt nytt. Dessutom erbjuds de som är äldre än 65 år högre löner för att lockas fortsätta arbeta.

Välkomnas av skyddsombudet

– Jag är positiv till åtgärderna, det ser ljusare ut nu. Vi behöver morötter här, för sjuksköterskorna tar ett stort ansvar när de arbetar långt från sjukhusen. Dessutom förlorar vi många till Norge, dit det bara är några mil och mycket högre löner, säger skyddsombudet Gun-Brith Albertson.

Hon har meddelat Arbetsmiljöverket att sjuksköterskorna vill ha anmälan vilande och invänta de förändringar som pågår. Förhoppningen är att de värsta problemen ska vara lösta när vårdcentralen flyttar till nya lokaler i Charlottenberg den 1 april.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida