ambulansjour

”Vi är medvetna om att det blir en försämring”

Stora sparkrav bakom arbetsgivarens förslag att införa jourtid för ambulanspersonal i Gävleborg.

Det är ett beräknat underskott på 49 miljoner kronor under 2016 för division Operation inom Region Gävleborg som gör att bland annat ambulansverksamheten drabbas av besparingar.

Som Vårdfokus berättat tidigare vill arbetsgivaren göra om aktiv arbetstid till jourtid vid sex mindre ambulansstationer där det bara finns en bil.

– Vi ser att på de här stationerna har vi så få utryckningar att personalen till stora delar kan sova under natten och därför anser vi att det är rimligt att ha jourtid i stället för aktiv arbetstid, säger divisionschefen Helena Björkman.

Avsikten är att de anställda ska kunna arbeta fler aktiva arbetstimmar vilket man hoppas ska leda till att kostnaderna för övertid minskar.

Ambulanspersonalen har reagerat starkt över att de får betala med mer arbetstid för att minska regionens ekonomiska underskott. Något som Helena Björkman har en viss förståelse för.

– Ja, det blir en förändring och en försämring för dem. Samtidigt är det viktigt för oss att vi inte behöver vidta andra drastiska åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Vårt uppdrag är att säkerställa att vi får mest och bäst vård för pengarna och det finns många andra alternativ till besparingar som vore sämre.

Hur ser du på risken att anställda slutar i protest mot det här förslaget?

– Vi är medvetna om den risken och det är något vi får beakta när vi går vidare med frågan nu.

Helena Björkman räknar med att förslaget ska kunna genomföras under våren om tidsplanen håller.

Ett första möte har hållits med Vårdförbundet i dag där man beslutade att göra upp en tidsplan för förhandlingarna och genomföra en riskanalys.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida