Akutsjuksköterskorna i Linköping kräver samma villkor som läkarna

Akutsjuksköterskorna i Linköping kräver samma villkor som läkarna
Vårdförbundet anser att akutsjuksköterskorna bör ha samma arbetstidsvillkor som läkarna i teamet på akuten i Linköping. Arkivbild: Göran Billeson

Något måste göras åt den pressade arbetssituationen på akuten på Linköpings universitetssjukhus, anser Vårdförbundet som nu kräver ett särskilt akutsjuksköterskeavtal för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

16 november 2012

Vårdfokus har tidigare skrivit om kampen för en bättre arbetsmiljö på akuten på Linköpings universitetssjukhus. Vårdenhetschefen och verksamhetschefen har försökt att lösa krisen med lokala arbetstidsmodeller som skulle lätta den akuta pressen på personalen. Det har politikerna satt stopp för.

Nu tar Vårdförbundet ett nytt initiativ. I ett brev till landstingsledningen skriver förbundet att man vill inleda förhandlingar om ett akutsjuksköterskeavtal. Ett argument är att det finns särskilda arbetstidsavtal för läkarkåren som fungerar bra.

”På akutenheterna arbetar personalen i team. Optimalt för verksamheterna är att liknande arbetstidsregler gäller för teamet”, skriver Vårdförbundet.

Särskilda läkaravtal

Vårdförbundets lokala arbetstidsmodeller sades upp 2009. Men att läkarnas arbetstidsavtal skulle omfattas kom aldrig på fråga. På samtliga tre akutsjukhus i länet finns särskilda arbetstidsavtal för akutläkarna. Det senaste slöts på Vrinnevisjukhuset i början av 2011 och innebär bland annat en arbetstidsförkortning.

– Vi vill ha ett liknande avtal för akutsjuksköterskorna, främst för att rätten till vila ingår. Det betyder mycket för personalens hälsa och därmed för patienternas säkerhet, säger Ragnhild Karlsson, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Östergötland.

Vårdförbundet är övertygat om att teamet fungerar bättre om villkoren är desamma. Dessutom tror det att ett avtal gör det lättare att rekrytera erfarna sjuksköterskor till akuten, .

Ledningen för universitetssjukhuset i Linköping försöker att lösa krisen på akuten med förslag som färre helgpass. Vårdförbundet anser inte att det räcker. Dels gör det inget åt den akuta situationen, dels omfattar inte förslaget all personal.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida