Ambulanssjukvården i Värmland behöver 20 nya sjuksköterskor

Ambulanssjukvården i Värmland behöver 20 nya sjuksköterskor
Miriam Hedström, till vänster, är glad över att ambulanspersonalen slipper jour och får behålla sin veckoarbetstid. Nu ser hon fram emot nya kolleger.

I slutet av augusti tas jour och heldygnspass bort på ambulanssjukvården i Värmland. Personalen är glad över att slippa jouren, men kortare arbetspass kräver mer personal. Nu annonserar landstinget efter 20 nya sjuksköterskor.

19 april 2013

Vårdfokus har tidigare skrivit om den upprorsstämning som rådde när landstinget i Värmland ville ta bort dygnspassen och höja veckoarbetstiden för ambulanspersonalen. Men i förhandlingarna som fortsatte kom parterna överens. Arbetsgivaren har tagit bort all jourtjänstgöring och Vårdförbundets förtroendevalda, Miriam Hedström, är glad.

– Det har varit en lång process och det är verkligen roligt att vi blev överens. Vi tycker att det är positivt både med delade dygn och att jouren försvinner, säger hon.

Positivt för personalen, men det för också med sig att landstinget nu ställs inför utmaningen att behöva anställa ytterligare 20 sjuksköterskor till ambulansen. Men verksamhetschefen Torbjörn Nyvall är full av tillförsikt.

– Vi har precis börjat annonsera efter sjuksköterskor och jag tror att vi har goda utsikter att lyckas med rekryteringen, säger han.

Kräver inte specialistutbildning

Att alla 20 ska vara specialistutbildade ambulanssjuksköterskor tror han däremot är orealistiskt, och det är heller inget krav från arbetsgivaren. Kravet för att få anställning inom ambulanssjukvården i Värmland är grundutbildning och ett års erfarenhet av akutsjukvård.

– Vi kommer att kräva specialistutbildade ambulanssjuksköterskor först 2015. Vi bygger en långsiktig organisation och satsar också på att låta redan anställd personal gå specialistutbildning, säger Torbjörn Nyvall.

I dag har mellan 30 till 40 procent av sjuksköterskor specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Det anser inte verksamhetschefen är någon oroande låg siffra.

– Våra medarbetare har många års erfarenhet och det här är ett erfarenhetsbaserat arbete. Med de nya arbetstiderna som gäller från den 26 augusti förbättrar vi både arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger han.

Han får medhåll av Miriam Hedström, som har varit orolig för sin och sina kollegers hälsa och nu ser fram emot att få fler kolleger.

– Fler sjuksköterskor höjer kompetensen inom ambulansen. Det här är jätteroligt, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida